UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI,

CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, 

organizează Concursul de rezolvare a problemelor de matematică în memoria proeminentului matematician VALENTIN BELOUSOV

 pentru elevii liceelor (clasele X, XI, XII).

Concursul se va desfăşura la  17 martie 2018, ora 1000, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Înregistrarea participanţilor la concurs va avea loc în blocul V de studii (Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului) începând cu ora 800.

Despre intenţia de a participa la concurs Vă rugăm să ne informaţi în scris până la 15 martie 2018

Formularul de înregistrare

Informaţii suplimentare la tel. (231) 52-337, (231) 52-488.

E-mail: matematica_balti@mail.ru

Catedra de matematică şi informatică,

Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălți,

Str. Puşkin 38, mun. Bălţi, MD – 3121

Distribuie acest articol