Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Catedra de arte și educație artistică

Proiectul de cercetare Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național

Conferinţa științifico-practică internaţională

„VALORIFICAREA STRATEGIILOR INOVAȚIONALE DE DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ARTISTIC CONTEMPORAN

 

Ediția a doua 

              15-16 iunie 2018                

Stimați colegi,

Echipa proiectului de cercetare Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale  în sistemul învățământului artistic național, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți organizează în 15-16 iunie 2018 Conferinţa științifico-practică internaţională Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățământului artistic contemporan. Ediția a doua.

Avem deosebita onoare să vă invităm să participaţi la această manifestare științifică consacrată problemelor de valorificare și implementare a praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național și internațional.

Conferința va constitui un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea  informaţiilor din domeniul educaţiei artistice în conformitate cu ideile inovaționale produse în teoria și praxiologia națională și internațională pe direcţiile:

 1. Tehnologii pedagogice de dezvoltare a învățământului artistic prin inovare;
 2. Premise psihopedagogice ale eficientizării învățământului artistic;
 3. Pedagogia artei în abordări comparative
 4. Arta și pedagogia interpretării instrumentale
 5. Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei artistice
 6. Dimensiuni interculturale ale educaţiei artistice

Activităţi incluse

Comunicări ştiinţifice în cadrul Secţiunilor:

Educație/ Education

Muzică/ Music

Muzicologie/ Musicology

Teatru/Theatre

Coregrafie/ Choreography

Arte plastice/ Fine Arts

Lucrările vor fi publicate în volumul  conferinței.

Procesul de înregistrare a lucrărilor pentru conferinţă şi evaluare

 • Lucrarea în forma finală se trimite în fişier ataşat la adresa de mail: tbularga@gmail.com
 • Transmiterea electronică a rezumatelor și a lucrărilor în extenso se va face până la data de 30 aprilie 2018.
 • Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel.: +37369533397; +37369292555 și pe e-mail: tbularga@gmail.com; mtetelea@yahoo.com

Informaţii pentru autori

 • Toate manuscrisele propuse pentru publicare trebuie să fie concise de maximum 10 pagini (inclusiv bibliografie, titlu, abstract în Engleză şi limba originalului, una dintre limbile  Română/Rusă).
 • Lucrările trimise vor fi supuse unui proces de evaluare, de către membri consacraţi ai comunităţii academice, cu activitate recunoscută în domeniul educaţiei artistice, la nivel internaţional. Mai jos găsiţi criteriile ştiinţifice utilizate în procesul de evaluare.
 • Întreaga responsabilitate pentru acurateţea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor ştiinţifice, precum şi pentru corectitudinea traducerilor în limba engleză revin autorilor.
 • Depunerea manuscrisului implică faptul că articolul nu este propus pentru publicare în altă parte.

Comitetul științific

Ion Gagim,   dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Eugenia Maria Pașca,  dr., prof. univ., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași

Tatiana Bularga,  dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Margarita Tetelea,  dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Teodor Păduraru, dr., cercetător științific principal II, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh.Zane”, Academia Română de Științe, Filiala Iași

Marinela Rusu, dr., cercetător științific principal II, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh.Zane”, Academia Română de Științe, Filiala Iași

Marilena Doncean, dr.cercetător științific principal III, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh.Zane”, Academia Română de Științe, Filiala Iași

Alessandra Padula, profesor, Conservatorul Giuseppe Verdi, Milano, Italia

Victor Ghilaș,  dr. hab., cercetător coordonator, Institutul Patrimoniul cultural, Academia de Științe a Moldovei

Ivan Rusnak, dr. hab., prof. univ., Universitatea Națională din Cernăuți „I.Fedikovici”

Ala Kozîri, dr. hab., prof. univ, Universitatea Pedagogică de Stat „N.P.Dragomanov”, Kiev

Ina Kovalenko, dr., prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „N.P.Dragomanov”, Kiev

Lora Ciobanu, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Lilia Granețkaia,    dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Comitetul de program

Marina Cosumov, dr., conf. univ., șef Catedră de arte și educație artistică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Mihaela Loredana Gârlea, dr., lector univ., Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași

Alexandra Melnic, șef  Departament Știință, Universitatatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Elena Harconița, directorul Bibliotecii științifice a Universitatății de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Elena Țurcan, bibliotecar, grad de calificare superior, Biblioteca științifică a Universitatății de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Svetlana Dubenco, director adjunct, Școala de Muzică „Mihai Eminescu”, Bălți

Liudmila Gheorgiștean, directorul Școlii de Arte „Ciprian Porumbescu”, Bălți

Stela Smirnov, directorul Școlii de Muzică „George Enescu”, Bălți

Ana Glebov, lector universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Norme de redactare

 1. Formatul paginii este A4 (210x297mm);
 2. Marginile paginii: sus – 2cm ; jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm;
 3. Lungimea documentului: maxim 10 pagini (30 000 caractere, inclusiv    bibliografie / referinţe şi rezumat);
 4. Configurare pagină: Normal, Single space;
 5. Titlul: Aldine (bold), majuscule, TNR 14, ;
 6. Informaţii personale: TNR 12 Italics, Right;
 7. Text: TNR, 12;
 8. Rezumat şi cuvinte-cheie: TNR 12 Italics
 9. Tabele/ figurile din text vor fi în alb-negru.
 10. Referinţe bibliografice:

 – CARTE: Autor, (an), Titlu, ediţie, editură, oraş.

–  ARTICOL: Autor, (an), Titlu, în „Numele revistei”, volum, număr, dată, număr pagină, Editură, oraş (dacă este disponibil).

 –  WEB SITE: Autor, (an), Titlu, Numele website-ului, data download-ului.

 

 

M O D E L

DIMENSIUNILE CURRICULARE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ARTISTIC PREUNIVERSITAR

CURRICULAR DIMENSIONS OF PRE-UNIVERSITY ARTISTIC EDUCATION

 

Tatiana Bularga, dr., conf. univ., Universitatea de Stat

„Alecu Russo” din Bălți, Moldova

Tatiana Bularga, PhD, Associate Professor,

„Alecu Russo” Balti State University, Moldova

 

Rezumat. Articolul pune în valoare rolul resurselor umane și logistice în vederea stabilirii dimensiunilor de implementare în învățământul artistic preuniversitar a prevederilor curriculare  eleborate  pentru formarea copiilor dotați. Se propune descrierea pozițiilor-cheie chemate să regleze elaborarea pieselor curriculare eficiente în vederea dezvoltării copiilor cu un potențial artistic deosedit și, implicit, să orienteze cadrele științifice și didactice în proiectarea şi organizarea procesului educaţional în învăţămîntul muzical orientat spre dezvoltarea personalităţii inedite a fiecărui copil. 

Cuvinte-cheie: învățămîntul artistic, identificarea capacităților, valorificarea potențialului, poziții reglatoare, organizarea procesului educațional.

Abstract. The article puts in the value the role of personal and logistical resources in order to establish the dimensions of the implementation in the artistic education the system of special curriculum provisions for a training provided within the children’s artistic education.

Is proposed the description of key-positions, thought in such a way, to settle down the elaboration of effective curricular pieces for the development of children with special artistic potential and will help teachers to orient themselves in planning and organization of the musical educational process for the development of each child.

Key words: artistic education, development of potentialidentification of capacities, regulatory positions, organization of the educational process.

 

Distribuie acest articol