O formă prodigioasă de a se valorifica ca savant, ca manager, dar și ca dascăl universitar a șefului catedrei de științe ale naturii și agroecologie Boris Boincean, dr. hab., prof. cercet, o constituie participarea dumnealui la stagii și foruri internaționale științifice de elită.

Afirmarea și valorificarea potențialului dumnealui se produce nu doar pe continentul european, ci și peste ocean, de exemplu, pe cel american, într-un cadru și consorțiu științific internațional global.

Recent domnia sa a revenit în țară după realizarea unui stagiu de 6 luni, (24 august  2017 – 24 februarie 2018), în cadrul programului competitiv ”Fulbright” susținut de Guvernul SUA, realizat în Instituția gazdă  – Universitatea de Stat din Ohio amplasată în capitala statului Ohio – Columbus, – o prestigioasă instituție, unde studiază peste 65 mii studenți, ghidați de mai bine de 3 mii profesori cu un nivel înalt de pregătire profesională.

Misiunea domniei sale în cadrul acestui stagiu a fost de a analiza și a pregăti materiale referitor la managementul durabil al solurilor și adaptarea solurilor de cernoziom la schimbările climatice, într-o plăcută societate a colegilor de domeniu din diferite țări ale lumii (China, India, Pakistan, Brazilia, Indonezia, Germania, Marea Britanie, Bangladesh, Ghana, Canada, Turcia, Thailanda s.a.). Seminarele cu rapoarte științifice au oferit pentru mulți participanți și prilejuri de împrietenire și inițiere de colaborări pe viitor.

Important de remarcat faptul, că Universitatea de Stat din Ohio, a manifestat interes în semnarea un Memorandum de înțelegere cu USARB ce va prevede oferirea de posibilități de a efectua schimb reciproc de studenți, masteranzi și profesori, document ce urmează a fi semnat în viitorul apropiat de ambele părți.

Printre evenimentele științifice de anvergură internațională la care a participat în această perioadă colegul nostru ce ne-a reprezentat catedra ȘNA, facultatea ȘREM și universitatea bălțeană, au fost:

  • Festivalul Preriilor, adică al solurilor de Cernoziom, similare celor existente în RM organizat în localitatea Salina (22-24 septembrie 2017) de către Institutul Solului în statul Kansas, axat pe necesitatea unor schimbări conceptuale în modul de intensificare a agriculturii, ce prezintă un mare interes și pentru R. Moldova;
  • Conferința Științifică Internațională din Tampa ( Florida) cu rapoarte științifice a savanților din 55 țări ale lumii organizată de cele 3 societăți americane: – Societatea SoluluiSocietatea Agronomică si Societatea Fitotehnică (21-26 octombrie 2017),forum care, la părerea consângeanului nostru, după numărul de participanți și scara organizatorică, cu adevărat nu are analogie în lume.
  • Seminarul din San-Diego (California) organizat de programul Fulbright (16-20 decembrie 2017), cu reprezentanți a 95 de țări ale lumii – experiență unică culturală, ce a solidarizat invitații în jurul celor 17 scopuri de dezvoltare durabilă enunțate de ONU.
  • Ziua internațională a solului (decembrie 2017),la care participanții l-au rugat pe dl B. Boincean să prezinte solurile de cernoziom, care reprezintă un tezaur nevalorificat la nivel local și internațional. Republica Moldova a fost evidențiată acolo ca unica țară în lume, ce beneficiază de aproape 80 % din teritoriu acoperit cu soluri de cernoziom(pe nimeni în lume Dumnezeu nu a dăruit cu o asemenea bogăție!), dar noi având-o nu realizăm care e valoarea acestei comori și nu suntem preocupați de protecția ei.
  • Întâlnirea cu elevii claselor primare în una din școlile din Seattle, statul Washington, ce a sporit convingerea fermă că și în țărișoara noastră, care mai îndreptățește încă calificativul de „colțișor de Rai”, ar fi binevenită preluarea experienței de studierea solului în școlile americane. Or, devine axiomatic adevărul, că lipsa cunoștințelor despre sol generează grave consecințe vizând perspectivele de dezvoltare durabilă a societății pe viitor.
Distribuie acest articol