Mobilități personal în cadrul LMPI

În cadrul proiectelor Erasmus+ „Consolidarea capacităţilor în învăţamântul superior” UE oferă sprijin suplimentar pentru mobilităţii internaţionale a studenţilor şi a personalului în scopuri de studiu, formare şi predare.

În cadrul proiectului LMPI au fost semnate acordurilor interinstituţionale care au permis la 2 cadre didactice și unui cadru administrativ să beneficieze de un stagiu la universitatea UNINETTUNO din Roma în perioada 2-7 iulie 2018.

Criteriile de selecţie pot fi accesate https://usarb.md/mobilitati-cadre-didactice-si-personal-administrativ-2/.

Fiecare partener de proiect este responsabil pentru procesul de selecție ale candidaţilor pentru mobilitate, respectând ghidului general de mobilitate şi următoarele criterii de incluziune convenite între parteneri continuitate, implicare și durabilitate

Ca urmare a acestor criterii echipele de mobilitate de predare și învăţare vor fi formate din persoane care:

  • fac parte din echipele de Renovatori;
  • au participat la activitățile de formare realizate de UNINETTUNO în cadrul proiectului LMPI;
  • fac parte din echipa de implementare a activităţilor de proiect.

În cadrul acestei mobilități cadrele didactice USARB au beneficiat de mai multe întruniri și activități:

  • crearea secvențelor video pentru cursurile de Securitate informaționale ;
  • analiza metodologiei utilizate de UNINETTUNO pentru cursurile e-learning ;
  • specificul resurselor educaționale folosite în MOOC ;
  • utilizarea tehnologiilor 3D și a realității augumentate în cadrul cursurilor.

De această formare au beneficiat dr. conf. univ. Corina Negara, lector universitar Adela Gorea și ofițerul Departamentului de Relații Internaționale Svetlana Melnic.

Distribuie acest articol