Perspective și posibilități de angajare pentru viitorii psihologi. Centrul Internațional „La Strada”

În data de 10.05.2018, studenții anului III a specialității Psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde, organizate în cadrul vizitei de studiu la Departamentul Instituțiilor Penitenciare din mun. Chișinău (DIP).

Scopul şi obiectivele acestei vizite au constituit:
– familiarizarea cu structura organizatorică și specificul de activitate a DIP;
– cunoașterea activității serviciului psihologic din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare și a structurilor sale;
– analiza posibilităților de angajare în cadrul serviciul psihologic (exigențe/cerințe înaintate față de candidat, condițiile de muncă ș.a.);
– familiarizarea cu cerințele angajatorului față de absolvenții specialității Psihologie.
Domnul Aureliu Suhan, director DIP, a salutat oaspeții din cadrul Universității bălțene și a menționat că este o primă experiență de acest gen, când studenții vizitează Departamentul Instituțiilor Penitenciare și speră ca aceasta să se transforme în tradiție. 
La fel, dl Suhan a menționat că în cadrul DIP, precum și la subdiviziunile acestuia, în mod constant sunt angajați absolvenți ai Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, în special absolvenți ai specialității Psihologie. Aceasta se explică prin aceea că domeniul psihologiei și asistenței sociale reprezintă o prioritate pentru politica și serviciile oferite deținuților și angajaților din cadrul sistemului pinetenciar.

Domnul director i-a îndemnat pe studenți să pășească cu dreptul în viața unui adult/profesionist și că activitatea profesională în sistemul penitenciar este atât o provocare, cât și dăruire de sine (pe viață), în care trebuie să obții satisfacție din ceea ce faci, dar și să manifești resistență și perseverență în fața provocărilor zilnice. 
Doamna Iuliana CUREA șef al Direcţiei activitate educativă, psihologică şi asistenţă social a vobit despre specificul activității psihologului în mediul penitenciar și a prezentat posibilitățile de formare și creștere profesională. 
Doamna Şef al Direcţiei Resurse Umane, Natalia ANTONEVICI, a explicat modalitatea de aplicare pentru un post vacant în sistem. Dna Natalia Antonevici a menționat că începând cu data de 16 mai 2018, în legătură cu restructurarea DIP, angajarea va avea loc în bază de concurs deschis cu plasarea locurilor vacante pe site-ul instituției. La fel, ea a menționat că absolvenții specialității psihologie a universității bălțene sunt avantajați prin faptul că aceștia susțin un șir de cursuri ce au legătură directă cu domeniul de angajare: psihologie judiciară, psihologia în sistemul de probațiune ș.a.
Studenții, la rândul lor, au plasat întrebări cu privire la procesul de angajare, condițiile de muncă și dezvoltare profesională în sistem.
Aducem mulțumiri Administrației Departamentului Instituțiilor Penitenciare și în special dlui Oleg Pantea, Șeful Direcţiei Relaţii Publice, Mass-Media şi Secretariat pentru buna organizare a acestei întâlniri.
La fel, exprimăm recunoștința Agenției Universitare Francofone din Republica Moldova pentru sprijinul și suportul financiar al vizitei de studiu.

CLIC POZE

Distribuie acest articol