UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

OLIMPIADA UNIVERSITARĂ

„TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE 2018”,

Ediția a IX-a – 23.05.2018

În data de 23 mai 2018, în sala de calculatoare 545, au avut loc lucrările în cadrul Olimpiadei universitare „TIC – 2018”, Ediția a IX-a, organizată de Catedra de matematică şi informatică.

La lucrările olimpiadei au luat parte studenții anului de studii I de la mai multe specialităţi neinformatice din cadrul diferitor facultăți.

Olimpiada tradiţional are loc în luna mai a fiecărui an de studii şi are drept scop creşterea motivaţiei studenţilor neinformaticieni de a-şi îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în scopul utilizării avansate a tehnologiilor informaționale, utilizate în oficiu.

Învingătorii Olimpiadei universitare „TIC – 2018” de la USARB sunt:

Locul I – Dascal Xenia, specialitatea Drept, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;

Locul II – Oncean Marin, specialitatea Administraţie publică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;

Locul III – Cunichevici Maria, specialitatea Educaţie civică şi Istorie, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Locul III – Suleac Iurie, specialitatea Business şi Administrare, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului.

Mențiuni:

  • Ardeleanu Elena, specialitatea Business şi Administrare, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului;
  • Daurova Vladislava, specialitatea Administraţie publică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;
  • Latco Alexandru, specialitatea Administraţie publică, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Catedra de matematică și informatică

Foto aici

Distribuie acest articol