Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți

Anunță concurs cu privire la ocuparea funcției de inginer programator în cadrul

Departamentului tehnologii informaționale

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

 • studii superioare în domeniul programării sau studenţii cel puțin anului II care îşi fac studii la specialităţile informatice;
 • competențe avansate de lucru în sisteme de operare și cu aplicații de birou (procesoare de texte, de tabele, de prezentări), sisteme de gestiune a bazelor de date;
 • competențe de algoritmizare;
 • competențe de programare orientată pe obiect;
 • competențe de instalare și setare a programelor;
 • competențe de cooperare și lucru în echipă;
 • competenţe şi abilităţi sociale: seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverenta, cumpatare, exigenta, sociabilitate;
 • dorință de a contribui la modernizarea procesului de studii la universitate;
 • abilități de lucru în limbajul de programare C# constituie un avantaj.

Lista actelor ce urmează a fi prezentate la Departamentul de tehnologii informaţionale (corpul III, et. 3, biroul 366, tel. 0-231-52-381, e-mail: dti@usarb.md) şi depuse la Serviciul resurse umane:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă (în cazul în care acesta este);
 • două recomandări;
 • cv-ul;
 • certificatul medical (este necesar pentru certificarea faptului că pretendentul la ocuparea funcției vacante este apt de muncă);
 • copia diplomei de studii superioare / situația academică pe anii de studii pentru studenți.

Termenul limită pentru depunerea dosarului la concurs este până la 10.08.2018.

Selecția candidaților va avea loc prin proba scrisă și interviu.        

Distribuie acest articol