Sesiune de informare: Modernizarea educației antreprenoriale la USARB !

Joi, 20 septembrie 2018, ora 14.40 în aula 505, corpul 5, va avea loc sesiunea de informare în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

La sesiune sunt invitați profesorii și studenții interesați de modernizarea educației antreprrenoriale la USARB.

În cadrul ședinței vor fi prezentate oportunitățile oferite de proiect în vederea implementarii metodelor moderne de predare-învățare în cadrul programului de  master “Administrarea afacerilor comerciale”. Se vor discuta  rezultatele studiilor efectuate în vederea determinării gradului de satisfacție privind competențele antreprenoriale și digitale ale absolvenților universității realizat recent în cadrul proiectului.

Pentru orice precizări suplimentare, puteți să ne contactați la tel. 069777652

Information Session The Modernisation of Entrepreneurial Education at Alecu Russo Balti State University!

Thursday, September 12, 2018, starting at 14.40, room 505, block 5, will take place the information session  in the project ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) of the program Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

During the session, professors and students will be familiarized with the opportunities offered by the project regarding the implementation of modern teaching and learning methods in the master programme “Business & Administration”.

Amongst the resolutions of this session is discussing the survey results on local practices related to entrepreneurship and digital learning needs, best practices and knowledge transfer.

For any additional questions, you can contact us on 069777652.

Distribuie acest articol