UNIVERISTATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

Regulament

Concursul Universitar ”Balul Bobocilor 2018”/ ”Miss şi Mister Boboc 2018”

Capitolul I. Dispoziţii generale

 1. Prezentul regulament este elaborat în baza Regulamentului Consiliului Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova (CNOSM).
 2. Concursul ”Balul Bobocilor 2018” universitar  este un proiect realizat de  CNOSM care promovează tinerele talente în rândul studenţilor;  viaţa activă,  implicarea socială şi comunicarea între tineri, prin participarea la aceste activităţi cultural-artistice.
 3. Concursul se organizează o dată pe an, în perioada lunii octombrie-noiembrie.

Capitolul II. Participanţi şi condiţii de participare

La concurs pot participa studenţii care corespund următoarelor cerinţe:

 1. Îşi fac studiile la anul I, secţia zi, ciclul I Licenţă;
 2. Starea sănătăţii impecabilă;
 3. Abilităţi lingvistice suficiente.

Capitolul III. Drepturile şi obligaţiile participanţilor

 1. Participanţii au următoarele drepturi:
 1. Să participe la Concursul ”Balul Bobocilor 2018” fără a li se percepe nici un fel de taxe de participare;
 2. Să prezinte ideile sale  în modalităţile cerute de organizator;
 3. 2. Participanţii au următoarele obligaţii:
 4. să respecte regulamentul concursului şi deciziile juriului;
 5. să se prezinte la toate repetiţiile în mod obligatoriu;
 6. să pună la dispoziţia organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care oferă informaţiile necesare pentru punctarea evenimentului;
 7. la prezentarea probelor în scenă este prezentă doar perechea  de participanţi;
 8. să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documente legate de proiect (ex: materiale audio-video, etc).
 9. să semneze o declaraţie pe proprie răspundere că au luat cunoştinţă cu Regulamentul concursului şi se oblige să-l respecte;
 10. La concurs pot participa doar câte o pereche de la fiecare facultate în urma preselecţiei la Etapa I.

Capitolul IV. Dreptul de autor

Organizatorii îşi rezervă, faţă de participanţi, dreptul de a folosi în materialele de promovare ale concursului ”Balul Bobocilor 2018” numele participanţilor, informaţiile, fotografiile sau oricare alte materiale legate de eveniment.

Capitolul V. Probele concursului

1.Prezentarea + ingeniozitatea                                                                         

 • Prezentarea perechii în bază de anchetă (numele, prenumele, universitatea etc.) de către prezentator;
 • Adresarea a câte o situaţie pentru fiecare pereche, ce va trebui să o soluţioneze cât mai creativ şi ingenios;
 1. Tema pentru acasă ”Sunt student la…”  (5 min)
 • Număr artistic compus din text+dans/poezie/cântec/desen/acrobaţii etc.
 1. Valsul final o piesă unică pentru toţi (5 min)
 • Ţinuta de dans elegantă (Băieţii în costume negre sau fracuri, fetele în rochii pentru vals);

Capitolul VI.  Etapele desfăşurării

 1. Etapă – 31 octombrie 2018. Desfăşurarea concursului în cadrul Facultăţilor;
 2. Etapă – 7 noiembrie 2018.Etapa Universitară;                
 3. Etapă – 17 noiembrie 2018. Etapa Interuniversitară.

Capitolul VII. Responsabili de desfăşurarea concursului, Sindicatele studenţeşti, Decanatele studenţeşti, Secţia cultură, educaţie şi viaţă studenţească. 

Preşedintele sindicatelor Facultăţii Drept : Iulian GRECU.

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte: Saida GUŢU, decan studenţesc al facultăţii.

Facultatea  de Litere: Iana DOŢIUC, decan studenţesc al facultăţii.

Facultatea  Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului: Laura BORŞ, decan studenţesc al facultăţi.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale: Daniela COLENCOVSCHI, decan studenţesc al facultăţii.

  Informaţii:

Xenia DASCAL, tel. 068776200

Cătălin SANDU, tel. 060064533

Iulian GRECU, tel. 079158491

 Iana DOŢIUC, tel. 060679105

  Saida GUŢU, tel. 068324596

  Laura BORŞ, tel. 068348179

  Daniela COLENCOVSCHI, tel. 061021057  

Distribuie acest articol