Expoziţie tematică de carte „Învățarea senzorial-perceptivă a copiilor cu CES” organizată în cadrul Conferinței științifico-practice internaționale „Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții”, Ediția a IV-a. 
Facilitatori: Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, categoria superioară, Valentina Vacarciuc, bibliotecar, categoria I, Biblioteca Știinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova.

Pozele de la eveniment le găsiți aici

Distribuie acest articol