Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare

Centrul de formare profesională continuă (USARB) 

În perioada 01.10.2018-20.10.2018 Centrul de formare profesională continuă a organizat cursuri de perfecționare la specialitățile Limba și literatura română (școala alolingvă) și Limba și literatura franceză. Cadrele didactice implicate în procesul de formare au oferit cursuri de o înaltă calitate, apreciate de către beneficiarii participanți. Au fost abordate subiecte actuale din domeniul predării limbii române în școala alolingvă, precum și din cel al predării limbii franceze ca limbă străină. Pe parcursul formării au fost discutate strategiile interactive de predare, predarea centrată pe elevi, sporirea nivelului de motivație la elevi, utilizarea TIC în procesul de predare-învățare. Efortul specialiștilor Centrului a fost apreciat de către beneficiari, care au menționat că formarea dată a contribuit în mod considerabil la dezvoltarea lor profesională. A fost o colaborare eficientă atât pentru beneficiari, cât și pentru cadrele didactice ale Centrului. Într-adevăr, doar pe calea dialogului constructiv și a colaborării armonioase vom reuși să îmbunătățim procesul de învățare la elevi. Ținem să mulțumim beneficiarilor noștri pentru alegerea făcută și să îi asigurăm de deschiderea noastră în vederea viitoarelor colaborări.

Pozele de la eveniment le găsiți aici

Distribuie acest articol