Colocviul Științific Internațional, Filologia secolului al XXI-lea la ediția a VI-a: Limba și literatura română în postcomunism

În data de 26 octombrie 2018, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut loc Colocviul Științific Internațional „Filologia secolului al XXI-lea. Limba și literatura română în postcomunism”, ediția a VI-a. Deschiderea lucrărilor colocviului s-a produs în Sala Polivalentă a universității care a găzduit invitați din medii academice și culturale din România și Republica Moldova. Cu un cuvânt de salut s-a adresat comunității academice rectorul USARB, Natalia Gașițoi și directorul Institutului de Filologie, AȘM, Vasile Bahnaru. Solemnitatea de deschidere a lucrărilor a fost orchestrată de președintele comitetului de organizare, Nicolae Leahu, șeful Catedrei de literatură română și universală.

Colocviul a antrenat numeroși profesori, cercetători, doctoranzi din diverse centre universitare ale Republicii Moldova şi România, interesați de relevarea limbii și literaturii române în postcomunism.

Lucrările Colocviului au fost organizate în două secțiuni: Limba și științele limbajului și Literatura și știința literară, în cadrul cărora invitații au abordat aspecte lingvistice și literare variate în baza unor experiențe diverse și complexe.

Activitatea în secțiuni a fost analizată în cadrul ședinței de totalizare, unde a fost subliniată importanța unor astfel de reuniuni academice.

Pozele de la eveniment le găsiți aici

Distribuie acest articol