Anunţ

Vineri, 7 decembrie, ora 13.10, sala 352

va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de profil

la specialitatea 622.01 – Literatura română

din Facultatea de Litere

 Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

 

             Se va discuta teza de doctor în filologie cu tema:

Continuitate și ruptură în critica literară românească din Basarabia (1985-2010)

 

Autor:  Natalia Hariton

Consultant ştiinţific: Nicolae Leahu, conf. univ., dr., Catedra de literatura română și universală a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

 

27.XI.2018

Conducerea Seminarului

Distribuie acest articol