Zi de informare ERASMUS + pentru personalul academic al USARB

Oficiul National Erasmus+ în Republica Moldova, în parteneriat cu DRI a USARB, a organizat în data de 29 noiembrie 2018,  Seminarul  informativ Erasmus+ pentru cadrele didacice și colaboratorii Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

În cadrul evenimentului au fost prezentate noutățile din apelul de proiecte 2019, perspectivele de colaborare internațională, prioritățile și particularitățile Programului Erasmus+ din perspectiva Țărilor de Program și Țărilor Partenere. Evenimentul a scos în evidență specificul aplicării la proiecte gen  International Credit Mobility, Capacity Building in Higher Education, Jean Monnet.

Claudia MELINTE, director al Oficiului Naţional Erasmus+ a oferit informații relevante despre oportunitățile programului Erasmus+ pentru personalul academic și administrativ din IÎS din Republica Moldova. Cristina GHERMAN și Ana SAMSON au prezentat detalii prețioase cu privire la procedurile de aplicare a proiectelor, modalități de  căutare a IÎS -partenere.

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale a venit cu un mesaj de gratitudine pentru Echipa Oficiului Național Erasmus+  și a reamintit participanților că apelul pentru proiectele Erasmus + a fost lansat. Ghidul Programului Erasmus+ este disponibil în toate limbile Uniunii Europene pe site-ul web al Erasmus+. Documentele sunt valabile la:

  • Apelul de Proiecte Erasmus+ 2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

  • Ghidul Programului Erasmus+ 2019 (PDF)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

  • Comunicatul de presă emis de Comisia Europeană

   https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6170_en.htm

Echipa Oficiului Național Erasmus+ a organizat și un Quick test oferind cadrelor didacice USARB premii din partea echipei NEO.

Mai multe detalii de la eveniment găsiți aici

Distribuie acest articol