Conferința științifico-practică dedicată

aniversării a 70 de ani de la adoptarea

Declarației Universale a Drepturilor Omului

 

În data de 10 decembrie 2018 Catedra de drept a Facultății de Drept și Științe Sociale a organizat Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului cu genericul Asigurarea egalității, echității și demnității umane – obiectiv primordial în materia drepturilor omului.

Deschiderea solemnă a lucrărilor Conferinței a demarat cu un cuvânt de salut, rostit de doamna Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, care a salutat participanții la eveniment, a scos în evidență tradiția Catedrei de drept de a organiza anual conferințe științifice în materia drepturilor omului și a remarcat semnificația proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW), nr. 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP din cadrul programului european ERASMUS+ în consolidarea capacităților Facultății de Drept și Științe Sociale.

Vitalie RUSU, conf. univ., dr., Decanul Facultății de Drept și Științe Sociale a remarcat că drepturile omului sunt universale (se aplică peste tot) și egalitare (aceleași pentru toți), a pus în evidență doctrina drepturilor omului în practica internațională, în instituțiile globale și regionale, în politicile de state și în activitățile organizațiilor non-guvernamentale.

Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr., Șeful Catedrei de drept, USARB, a punctat evenimentele mondiale care au culminat cu adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului din Paris de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1948, a elucidat bunele practici ale catedrei și studenților FDȘS în realizarea cercetărilor dedicate asigurării egalității, echității și demnității umane ca și obiectiv primordial în materia drepturilor omului.

În sesiunea plenară au fost prezentate trei comunicări:

  • Valentina PRIȚCAN, univ., dr., Prorector pentru activitate științifică și relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului HRLAW

Oficiul Ombudsmanului Studenţesc (OOS)-promotor al drepturilor şi libertăţilor omului în comunitatea academică a USARB.

  • Mihaela ȘALARI, masteranda grupei DO 11M

Aspecte teoretico-practice privind realizarea dreptului la viață.

Coordonator științific:

Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr.

  • Cătălin LUPAȘCO, studentul grupei DR 31Z

Libertatea de exprimare versus cenzura: analiză teoretico-practică.

Coordonator științific:

Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr.

Sesiunea plenară a culminat prin prezentarea Ombudsmanului Studenţesc Cătălin LUPAȘCO și a specificului OOS, creat cu suportul proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW), nr. 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP din cadrul programului european ERASMUS+.

Conferința și–a ținut lucrările în trei secțiuni, în cadrul cărora au fost prezentate circa 50 de comunicări ștințifice.

Programul conferinței poate fi accesat aici

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

Distribuie acest articol