Conferința  științifică – practică, cu participare internațională,

          cu genericulUtilizarea tehnologiilor educaționale și informa-

          ționale modern pentru formarea competențelor profesionale     

     ale absolvenților instituțiilor superioare de învățământ”.

  În zilele de 7-8 decembrie 2018, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională Utilizarea tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne pentru formarea competenţelor profesionale ale absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţământ”, organizată de echipa proiectului institutional de cercetări aplicative 15.417.06.27A, Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptive (PROFADAPT).

Participanţii la conferinţă au fost salutaţi de către rectorul USARB, Dna Natalia GAŞIŢOI, prorectorul pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaționale, Dna Valentina PRIŢCAN şi președintele Consiliului Ştiinţific USARB, Dnul Pavel TOPALĂ.

La şedinţa plenară şi-au prezentat comunicările  Valeriu CABAC, profesor, dr., USARB,  Adrian ADĂSCĂLIŢEI şi Sebastian ARĂDOAIEI, profesori, Universitatea Tehnică „GHEORGHE ASACHI” din Iași şi echipa comunităţii de eLearning a învățământului preuniversitar din România şi Republica Moldova în persoana Dnei Adriana PETROVICI, profesor şi manager educaţional.

Activitatea în secţiuni a fost marcată prin comunicări consistente, realizate atât de cadrele didactice universitare din ţară şi de peste hotare (USARB, UAIC, UTM, USAM, UPS „Ion Creangă”, UST), cât şi de doctoranzi, masteranzi şi studenţi. 

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

Distribuie acest articol