Diplomă dublă cu specializarea Securitatea Informației pentru studenții Ciclului II, Master

Pe data 7 decembrie 2018 în orașul Ho Chi Mihn, Vietnam, a avut loc întâlnirea rectorilor și reprezentanților universităților partenere din cadrul Proiectului Erasmus+ LMPI „Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam”. Scopul principal al acestei întruniri a fost semnarea convențiilor inter-instituționale cu privire la diplome duble a universităților participante din proiect și referenților EU ale acestora.  

În cadrul acestei întruniri din Republica Moldova au participat reprezentanți ai 4 universități: Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonatorul național al proiectului), Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. USARB a fost reprezentat de coordonatorul instituțional al proiectului LMPI – dr., conf. univ. Corina Negara.

Conform convenției, studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, de la Ciclului II Master, care au ales traseul de specializare Securitatea Informației, vor avea posibilitatea de a obține diploma dublă a Universității West Attica, Grecia. Pentru aceasta studenții FȘREM vor pleca pentru un semestru în Grecia la Universitatea West Attica. Teza de master va fi realizată sub conducerea a doi coordonatori, câte un conducător de la fiecare universitate. Semestrul de mobilitate la Universitatea West Attica va fi posibil de realizat pe baza unui acord de mobilitate Erasmus+, semnat la începutul anului 2018, conform căruia studenții vor beneficia de burse de studii și suport financiar pentru călătorie. Studenții Universității West Attica pot obține diploma Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți în aceleași condiții stipulate în convenție.

Distribuie acest articol