Colocviul științific „Orientări actuale în cercetarea doctorală” la ediția a VIII-a

În data de 15 decembrie 2018, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a avut loc Colocviul științific „Orientări actuale în cercetarea doctorală”, aflat la ediția a VIII-a. Deschiderea lucrărilor Colocviului științific s-a produs în sala 340, corp.3, al Facultății de Litere, unde au fost găzduiți invitați din medii academice din România și R.Moldova. Cu un cuvânt de salut s-au adresat doctoranzilor prezențiPavel Topala, dr.hab., prof.univ., Președintele Consiliului Științific USARB, Ion Gagim, dr.hab., prof.univ., Nicolae Leahu, dr., conf.univ.,Directorul Școlii Doctorale Filologie.

Comunicările în plen au fost susținute deOxana Stanțieru, doctorandă, specialitatea Literatura română, USARB, Dimensiunea etică a memoriilor, cond. șt. – dr.hab., conf. univ. Maria Șleahtițchi și Dumitru Dumitrașcu, doctorand, specialitatea Drept procesual civil, USARB, Invocarea excepției  de necompetență în procesulcivil, cond. șt. – dr., conf.univ. Elena Belei.

Lucrările Colocviului științific au fost organizate în patru secțiuni:

Secțiunea nr.1 – Științe exacte, moderator: Valeriu Cabac, Victoria Postolachi, Galina Curicheru.

Secțiunea nr.2 – Științe filologice, atelierul nr.1, moderator: Nicolae Leahu, OxanaStanțieru.

Atelierul nr.2 – Științe filologice, moderator: Lilia Trinca, Lucia Covalciuc.

Secțiunea nr.3 – Științe ale educației, moderator: Ion Gagim, Ecaterina Grigoraș.

Secțiunea nr.4 – Științe socio – umane, moderator: Lidia Pădureac, Olga Arama.

Activitatea în secțiuni a fost analizată în cadrul ședinței de totalizare, unde a fost

subliniată importanța unor astfel de reuniuni academice.

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

Distribuie acest articol