Lansarea monografiilor 

• FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SIMULTAN, autor Aliona BRIȚCHI, lector universitar, doctor, elaborată în cadrul Proiectului „Formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul simultan”, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 18.00059.08.10A/M.
• FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA CULTURII MANAGERIALE ÎN INSTITUȚIA PREȘCOLARĂ, autor Ludmila COTOS, lector universitar, doctor, elaborată în cadrul Proiectului „Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară”, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 18.00059.08.11A/M.

Foto aici

Distribuie acest articol