Speranţă, bucurie şi lumină în USARB

În pragul sărbătorilor de iarnă, personalul academic și administrativ al Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a deschis inima pentru speranţă, bucurie şi lumină, iar uşile universității au fost deschise pentru oaspeţi dragi. 

Felicitari si urari de bine pentru minunatul colectiv al USARB au fost rostite de către doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, prim-prorectorul pentru activitatea didactică Lidia  PĂDUREAC, prorectorul pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale Valentina PRIȚCAN, prorectorul pentru activitatea administrativ-gospodărească Anatolie CEBAN, vice-președintele Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională Ion BODRUG, Peședintele Comitetului sindical al lectorilor și colaboratorilor Anatol MORARU în cadrul festivității de Crăciun din 20 decembrie 2018.

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet a fost readusă în Sala polivalentă a USARB prin intermediul urărilor, tradițiilor, trecerii în revistă a rezultatelor frumoase obținute de universitari în 2018. Mai mulți colaboratori USARB au fost premiați pentru performanțele obținute în 2018 (susținerea tezelor de doctor și conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar).

Multumiri organizatorilor si, în special, doamnei dr., conf. univ, Margareta TETELEA, Secţiei educaţie, cultură şi viaţa studenţească, Catedrei de arte şi educatie artistică, pentru colinde, traditii, datine aduse in sufletele noastre. Sărbători fericite tuturor colaboratorilor și studenților USARB!

Foto aici

Distribuie acest articol