Atingeri de cultură, sacralitate și veșnicie

În luna noiembrie, 2018, patru membri ai catedrei ȘNA s-au învrednicit de a beneficia, în cadrul unui grup de 20 de persoane din USARB, de un pelerinaj organizat, binecuvântat și susținut de Mitropolia Moldovei de peste Prut și a Bucovinei cu ocazia Centenarului Marii Uniri din 1918. Este anul când românii, frați despărțiți de multe granițe, au reușit să se unească într-o singură țară a lor, unirea însemnând așezarea în firesc, în firescul „locuirii fraților împreună” (cf. Psalmi 132,1)

Cu greu pot fi găsite cuvinte potrivite care ar fi în stare să exprime recunoștință și mulțămire organizatorilor acestui pelerinaj pentru minunata  ocazie și experiență trăită cu   miruire de suflet și cuget prin: – atâta cultură, atâta artă sacră, atâta evlavie, atâta elixir la atingere de natura fermecătoare, strămoși, rădăcini, istorie, spiritualitate și înaintași ai neamului, de care am fost văduviți cumplit și ținuți departe la sovietici. Or, prin impactul malign al „lucorii de la Răsărit” timp de 200 de ani s-a intenționat a deforma/inhiba conștiința identității mult pătimitului popor din strămoși cuminți și demni în același timp, generos, smerit și echilibrat  din interfluviul Nistru-Prut – pământ și vatră sfântă cu credință, obiceiuri și tradiții frumoase. În fond acesta fiind înțărcat și lipsit din fragedă copilărie de la pieptul  și matca  cu sevă și hrană mântuitoare din rădăcinile adânci ale martirilor și străbunilor, voievozilor și marilor înaintași de pe ambele maluri ale Prutului, ce au stat la strajă, au apărat și scăldat cu sânge aceste meleaguri seducătoare pentru multe hoarde și imperii străine din împrejurimi. Fiind îngenunchiat și dus prin alte țări și Siberii acest popor și acolo manifesta și mai mult echilibru, și maturitate duhovnicească, fără a se răzbuna. Cu regret, condițiile de astăzi în acest spațiu continuă să aibă efectul malign asupra urmașilor făcându-i să-l părăsească, plecând în alte țări în căutare de condiții mai bune de trai.

Atmosfera din cele peste 12 mănăstiri și biserici cu impresionanta lor arhitectură și reprezentările picturale admirabile, muzee și din mărețele cetăți înălțate cu cca 5 secole în urmă, prin care ne-am aflat timp de aceste 4 zile, savurând multă sfințenie, ne-au împlut de duh sfânt și sentimente de admirație pentru talentul, evlavia, dar și vitejia, și capacitatea de sacrificiu a strămoșilor noștri, care prin iscusiți voievozi și conducători, au reușit să ne apere cu dârzenie hotarele, credința și cultura de paginii de prin împrejurimi. Peste tot unde am fost, gazdele ne-au făcut și jertfă de carte, care, la întoarcere acasă, a fost expusă în catedră într-o mică expoziție cu genericul „Artă și cultură sacră de peste Prut”, prin care și ceilalți membri ai catedrei au beneficiat de posibilitatea de a se atinge de file glorioase și pline de cultură spirituală ale istoriei acestor pământuri străbune.

Distribuie acest articol