Concurs de selecție a  studenților USARB pentru participare la realizarea Proiectului interdisciplinar PBL/PBLIP

Proiectul „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților / Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability”/PBLMD  din cadrul programului Erasmus+ invită studenții USARB să participe la realizarea unui Proiect interdisciplinar PBL/PBLIP organizat în cadrul proiectului.

Studenții selectați vor realiza un proiect cu genericul: Proiect interdisciplinar privind aplicarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Studenții vor acumula 5 ECTS prin elaborarea proiectelor în grup și susţinerea acestora în grup și individual.

Moderarea activităților va fi realizată de cadre didactice din Universitatea din Aalborg, Danemarca și cei din universitățile din R. Moldova.

Participanți: 

Din cadrul USARB sunt invitați să participe studenții de la programele de studii ,,Administrație publică” și ,,Business și administrare”.

Vor fi selectați cîte 5 participanți de la fiecare universitate.

Proiectul presupune activități on-line și  întâlniri efective în peroada februarie – aprilie 2019.

Locația: Universitatea Tehnică a Moldovei (locația exactă va fi comunicată doar participanților selectați).

Limba de comunicare în cadrul instruirii este limba română (cunoșterea limbii engleze va constitui un avantaj).

Cheltuielile de cazare, alimentare și transport (tur-retur) ale participanților vor fi acoperite integral de către organizatori.

Doritorii de a participa la acest proiect trebuie să depună un dosar de participarecare va include:

  • CV (cu mențiunea experienței relevante);
  • Scrisoare de intenție (descrieți motivația de a participa la proiect).

Dosarul de participare trebuie expediat la adresa de e-mail: valentina.pritcan@gmail.com

Data limită de depunere a dosarului este 12 februarie 2019

În titlul mesajului se va indica: Proiectul interdisciplinar PBL/PBLIP

Doar persoanele selectate pentru participare vor fi contactate până la data de 15 februarie 2019.

Criterii de selectare a participanților:

  • Relevanța candidatului din perspectiva grupului țintă;
  • Interesul pentru subiectul instruirii (în baza scrisorii de intenție);
  • Disponibilitatea, potențialul și motivația de a participa la activitățile proiectului.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați:

doamna Valentina Prițcan, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, tel.: 069322482,  doamna Inna Odinokaia, conf. univ., dr., șefa Catedrei de drept, tel.: 079288108

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: https://www.pblmd.aau.dk/

și pagina PBLMD USARB https://www.usarb.md/pblmd/

 

Distribuie acest articol