_

Lansarea proiectului interdisciplinar în cadrul proiectului PBLMD

În perioada 22-23 februarie 2019 studenții și cadrele didactice din 6 universități (UTM, USM, ASEM, USMF, USC, USARB) s-au reuinit la UTM pentru a lansa pentru prima dată în Moldova un proiect interdisciplinar, axat pe cooperare interdisciplinară și interuniversitară. Pentru realizarea acestui scop fiecare universitate a selectat câte 5 studenți care au format 5 echipe de proiecte interdisciplinare/interuniversitare și 2-3 membri personal academic în calitate de supervizori/mentori, care se regăsesc în 5 echipe interdisciplinare și interuniversitare de lucru. Acest proiect interdisciplinar se va încheia în data de 12 aprilie 2019, când studenții vor prezenta concluziile evaluatorilor și practicienilor.

În această perioadă studenții vor lucra în echipe interdisciplinare pentru identificarea, investigarea, dezvoltarea de soluții și raportarea unei probleme interdisciplinare din viața reală prin prisma cadrului Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Echipele de studenți și de supervizori vor fi antrenate de personalul de la Universitatea Aalborg, Danemarca.

Din septembrie 2017 în cadrul programelor pilot PBLMD (prezentate mai jos), studenți de la anul 2 de studii au fost antrenați în studii bazate pe predarea și învățarea centrată pe student PBL, precum și în formarea PBL. De exemplu, au avut ocazia de a participa la instruirea de generare a ideilor de proiect, precum și la instruirea în dezvoltarea de proiecte în cadrul echipelor interdisciplinare. Prin urmare, studenții au deja abilități și competențe bazate pe PBL, bazîndu-se pe experiența acumulată pe parcursul a celor 3 semestre anterioare studiind în cadrul programelor de studii universitare. Astfel, ei sunt pregătiți de a lucra atât independent, cît și în echipe, folosind libertatea și abordarea bazată pe student PBL pentru a lucra cu o cercetare pe baza propriei sale alegeri.

Proiectul pilot interdisciplinar face parte din proiectul ,,Introducerea în R. Moldova a metodelor de învățare bazate pe probleme: Sporirea competitivității și angajabilității studenților (PBLMD)/Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”, programul Erasmus+. Conform proiectului PBLMD  6 universități din R. Moldova, menționate mai sus, au reproiectat și au implementat începând cu 1 septembrie 2017 următoarele programe de studii bazate pe PBL:

 • Licențiat în Inginerie Software (UTM);
 • Licențiat în Drept (USM);
 • Licențiat în Administrarea Afacerilor (ASEM);
 • BA în sănătate publică (USMF);
 • Licențiat în Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor (USC);
 • Licențiat în Administrația Publică (USARB).

Responsabili de implementarea proiectelor interdisciplinare PBL în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți sunt:

 • Valentina Prițcan, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator instituțional al proiectului PBLMD;
 • Ina Odinokaia, șefa Catedrei de Drept, dr., conf. univ.,
 • Mariana Spatari, , conf. univ.;
 • Mihaela Kruglitki, lect. univ.:
 • Andrei Școlnic, student al FDȘS;
 • Catalin Lupascu, student al FDȘS;
 • Denis Botezatu, student al FDȘS;
 • Andrei Școlnic, student al FDȘS;
 • Alexandr Iatco, student al FDȘS;
 • Vladislava Daurova, studentă a FDȘS.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/

și pagina PBLMD USARB https://www.usarb.md/pblmd/

Pozele de la eveniment le găsiți aici

 

Distribuie acest articol