Misiune de asistență tehnică privind îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului academic din Republica Moldova

Oficiul Național Erasmus+ din Moldova a organizat, în cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, un seminar pentru instituțiile de învățământ superior din Moldova cu genericul ,,Îmbunătățirea competențelor profesionale academice ale personalului universitar”. Evenimentul este parte a activităților Experților pentru Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Seminarul a avut loc marți, 26 februarie 2018 la Academia de Studii Economice a Moldovei. Formatorii evenimentului au fost experții Asociației Universităților Europene (EUA) – Dr. Jon TURNER, Directorul Institutului pentru Dezvoltare Academică și Dr. Catherine BOVILL, conf. univ., specializată în domeniul de implicare a studenților, Institutul pentru Dezvoltare Academică, Universitatea din Edinburgh, UK.

In cadrul seminarului au fost discutate următoarele subiecte:

 • îmbunătățirea calității predării și a învățării ca prioritate strategică universitară;
 • rolul structurilor instituțiilor de învățământ superior în sprijinul personalului universitar pentru îmbunătățirea învățării și predării;
 • modalități de încurajare a dezvoltării cadrelor didactice;
 • sprijin pentru inovare, experimentare și îmbunătățire;
 • experiența și particularitățile/criteriile de promovare ale programelor de dezvoltare ale cadrelor didactice;
 • experiența și bune practici ale instituțiilor de învățământ superior din UE în vederea stabilirii mecanismelor interne de dezvoltare academică, etc.

Experții AUE, Jon Turner și Catherine Bovill, au prezentat experiențe și practici de predare interactive care să contribuie la o mai bună implicare din partea studenților, s-au referit la modalitățile de formare ale competențelor personalului academic, oferind exemple din activitatea desfășurată la Institutul pentru dezvoltare academică din cadrul Universității din Edinburgh, precum și la practica altor universități britanice, dar și din Statele Unite.

În cadrul evenimentului s-au prezentat bune practici și studii de caz din cadrul a două proiecte din programul european ERASMUS+ :

 • proiectul Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), nr. de referință 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP, prezentat de către coordonatorul de proiect Romeo ȚURCAN, Universitatea Aalborg, Danemarca; 
 • proiectul Creating Moldovan E-Network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME), de referință 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, prezentat de către coordonatorul instituțional al proiectului în USARB-Valentina PRIȚCAN.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către:

 • Lidia PĂDUREAC, dr., conf. univ., prim-prorector pentru activitatea didactică;  
 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale;
 • Lilia TRINCA, dr., conf. univ., decanul Facultății de Litere;
 • Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului.

Pozele de la eveniment le găsiți aici

Distribuie acest articol