SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL

„Basarabia, dimensiunea morală a istoriei”

Joi, 28 martie 2019, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a găzduit un eveniment științific de excepție dedicat istoriei Marii Uniri din 1918, antrenând cercetători și oameni de cultură de pe ambele maluri ale Prutului.

Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Academia Română – filiala Iași și Asociațiunea ASTRA – Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași, desfășurându-se între 26-28 martie 2019, în municipiile Iaşi şi Bălţi. La Iași, în cadrul Muzeului Municipal au fost lansate o serie de volume în contextul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri („Unirea din 1918 în presa din regiunea Moldovei (Basarabia)” de Diana Vrabie; „Centenarul Marii Uniri a românilor: istorie și perspective”, coordonator Dan Gabriel Sîmbotin; „Basarabia, 27 martie 1918”, coordonator Gheorghe Iutiș), au fost prezentate publicațiile „Revista Română” și „Sud Vest” și au fost susținute o serie de comunicări în cadrul celor două secțiuni.

La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți evenimentul a fost deschis prin rostirea unor mesaje de salut de către conf. univ. dr. Natalia Gaşiţoi, rectorul USARB, prof. univ. dr. Mihai Baciu, Consul General al României la Bălţi, PS Antonie, Episcop de Bălţi, conf. univ. dr. Lidia Pădureac, prim – prorector pentru activitatea didactică al USARB, prof. Areta Moşu, Preşedintele Despărţământului ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iaşi. Sesiunea de deschidere a Simpozionului a fost moderată de către conf. univ. dr. Diana Vrabie.

Dr. CS I Dan Gabriel Sîmbotin de la Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” a susținut în plen lucrarea „Migrația și problema identitară”, care a trezit un viu interes din partea publicului.

În a doua jumătate a zilei s-au desfășurat lucrările pe secțiuni la care au participat cadre didactice universitare, doctoranzi și membri ai Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA).

În cadrul lucrărilor pe secţiuni și-au susţinut comunicările şi doi clerici de pe cele două maluri ale Prutului. Pr. Dr. Aurel-Florin Ţuşcanu a susținut comunicarea „Visarion Puiu, Episcop al Hotinului (1923-1935)”, iar Pr. Roman Botezat, consilier la Episcopia de Bălţi a prezentat cazul lui „Partenie Ciopron – luptător împotriva Comunismului”.

La eveniment au fost prezenți cercetători, profesori, studenți, elevi, membri ai Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, reprezentanți ai Episcopiei din Bălți.

Simpozionul Internațional „Basarabia, dimensiunea morală a istoriei” a avut rolul de a reanima unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei contemporane a românilor, ale „orei noastre astrale”, când România anului 1918 a fost întregită prin efortul și sacrificiile poporului român într-un moment istoric internațional favorabil.

Foto aici

Distribuie acest articol