UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI,

CATEDRA DE ȘTIINȚE FIZICE ȘI INGINEREȘTI

organizează 

Concursul   „Grafica Inginerească”

 pentru elevii școlilor profesionale și colegiilor de profil.

Concursul se va desfăşura la  20 aprilie  2019, ora 900, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Înregistrarea participanţilor la concurs va avea loc în blocul V de studii (Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului) începând cu ora 800.

Despre intenţia de a participa la concurs Vă rugăm să ne informaţi în scris până la 15 aprilie 2019, pe adresa E- mail: fizica.inginerie@usarb.md

Informaţii suplimentare la tel. (231) 52-481.

Catedra de științe fizice și inginerești,

Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălți,

Str. Puşkin 38, mun. Bălţi, MD – 3121

 

Distribuie acest articol