Sincerități despre problemele mediului ecologic bălțean

Pe 27 martie, în incinta facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, în cadrul unui talk-show public cu cca 80 de participanți: liceeni, studenți ai facultății ȘREM, cadre didactice, savanți, reprezentanți ai ONG urilor de mediu, ai administrației publice locale și ai Inspectoratului Ecologic de Stat, experți și specialiști de la Agenția de Mediu Nord, administratori ai asociațiilor obștești „ȚaraVerde”, „Caroma Nord”, „Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică”, într-un cuvânt – lume de vârstă diferită, studii și statut social diferit. Toți beneficiarii acestei întruniri de cuget, dar și de suflet contopiți și uniți într-o suflare au trăit febrile constatări vizând nevralgice probleme legate de relația noastră cu mediul, adică cu ”oikosul”, casa noastră naturală aflată într-o agonie legată de unul din locuitorii ei – Homo sapiens – specia mezină, dar și cununa evoluției (după materialiști), precum și unica creație făcută după chipul și asemănarea Creatorului-Dumnezeu (conform afirmațiilor Bibliei).

Moderatorii și prezentatorii emisiunii „Tinerii: de la EGO la ECO” realizate de către Radio Moldova Tineret în parteneriat cu IREX Europe în Moldova și finanțată de Uniunea Europeană-Grigore Cojocaru și Daria Capațîna, cu mult entuziasm și ingeniozitate metodică profesională, prin confruntări de idei și opinii, jocuri de rol și alte forme de activitate interactivă, au asigurat în sală timp de 1,5 ore, ce s-au scurs pe neprins de veste, o atmosferă incitantă și captivantă. Ei ne-au invitat și provocat la serioase meditații asupra problemelor stării mediului ecologic în urbea noastră unde trăim și activăm–municipiul Bălți.

Printre participanții mai activi ai acestei frumoase manifestări pentru tineret dominate de stilul de lucru interactiv, de spiritul democratic, de libera exprimare și confruntarea de opinii, în cadrul acestei emisiuni a RMT în direct on-line sau manifestat plenar și tinerii de la specialitatea Geografie și Biologie și specialitatea Ecologie. Mai des și palpitant apăreau la microfoanele din sală cu îndrăznețe și descătușate provocări: Nicolae Onofraș (gr.GB31Z), Grigor Victor (GB41Z), Talpă Mihaela și Luchianciuc Marionela (GB21Z), și Vatavu Ion (EC11Z). Dar impresionau mult prin activismul lor și cei de la specialitățile economice, precum și liceenii.

Cel mai frecvent printre carențele ecologice ale orașului ce au fost scoase în evidență de către participanți erau menționate: gradul ridicat de nocivitate a gazelor din aer pe arterele de circulație, gospodărire a proastă a deșeurilor și a stării sanitare în oraș, problema câinilor maidanezi, a calității proaste a învelișului de asfalt al străzilor prin care se cauzează un regim de funcționare a mijloacelor de transport însoțit de un nivel ridicat de poluare ș.a.

Cei doi reprezentanți ai lumii academice – Valeriu Capcelea – doctor habilitat, cercetător științific principal la Filiala Nord a Academiei de Științe din Moldova și Boris Boincean, doctor habilitat, profesor cercetător, șeful catedrei de Științe ale naturii și Agroecologie, în intervențiile sale au mărturisit și recunoscut cu ușoară pocăință în fața tinerilor, că generația lor a gestionat greșit țara, și patrimoniul ei natural. Dumnealor au invocat, și un pic parcă îndreptățindu-se, că vina e a regimului totalitar din perioada respectivă sovietică,dar și starea sufletească ce o domina. Or, e vădit faptul că nu într-un mod caracterizat de preocupare majoră și cu sfințenie am gestionat solul, apele, pădurile minunatului nostru plai mioritic.

În contextul Postului Mare, în a treia săptămână a căruia și s-a produs această manifestație publică, în fond, am încercat să realizăm un fel de spovedanie și pocăință în stil creștinesc în fața Terrei și a lui Dumnezeu-creatorul ei și a tot ce este pe ea, inclusiv și pe noi. Astfel am realizat faptul că, în virtutea goanei exagerat consumiste după averi și plăceri, am epuizat planeta de resurse, și potențial ecologic de neutralizare a deșeurilor antropogene, am poluat și alterat calitatea mediului pentru noi, dar și pentru confrații noștri conlocuitori ai planetei, ce suportă nevinovați consecințele comportamentului nostru antiecologic. Aceasta e în fond o ignorare din partea noastră-unica specie posesoare de rațiune, cununa creației care nu și-a onorat porunca Creatorului de a fi stăpâni peste celelalte creații neraționale și sensibile. Faptele noastre denotă că am înțeles greșit că a fi stăpân înseamnă să manipulăm liber toate celelalte creații doar în interesul egoist al omului, astfel lunecând în patimi și păcatul exploatării exagerat pragmatice antropocentriste și consumiste a naturii, ce ne-au adus într-o criză ecologică globală profundă.

În același stil creștinesc în cadrul mărturisirii se cere să nu căutăm a învinui pe alți oameni, instanțe responsabile de mediu, guvernatori etc., ci să găsim vina în noi (cum au enunțat de mai multe ori tinerii la microfon), să începem o asanare a sufletului nostru. Aceasta va conduce la un comportament mai neprihănit, prin urmare și unul mai ecologic. Numai așa vom asana și menține salubru mediul de viață și de muncă, casa, meleagul și planeta readucând-o la o stare mult apropiată de cea a grădinii Edenului unde cu atâta dragoste, grijă și speranță a plasat Creatorul pe protopărinții noștri – primii oameni Adam și Eva.

Foto aici

Distribuie acest articol