Un nou proiect finanțat de Institutul Suedez cu implicarea USARB

Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia (KTH)https://www.kth.se/ coordonează un nou proiect cu implicarea USARB: ,,Modernizarea instrumentelor de internaționalizare, a practicilor și a competențelor personalului pentru sprijinirea învățării centrate pe studenți în cadrul universităților din Parteneriatul Estic” (INTERTOOL), finanțat de Institutul Suedez.

În data de 10 aprilie 2019 Victor Kordas, manager de proiect, KTH, și Larisa Bugaian, Prorectorul UTM pe Probleme financiare şi Relaţii Internaţionalea au avut o întrevedere cu administrația USARB. Au fost revizuite rezultatele proiectelor implementate în comun, s-au proiectat acțiuni de internaționalizare a USARB, s-au punctat noi oportunități de cooperare.

Obiectivele proiectului:

 • îmbunătățirea capacităților personalului birourilor de relații internaționale în gestionarea mobilității studenților și personalului cu instituțiile partenere din UE, cu accent pe Suedia;
 • creșterea gradului de conștientizare de către personalul din instituțiile partenere cu privire la cerințele de implementare a mobilității studenților între Parteneriatul Estic și Suedia;
 • Formarea formatorilor din 20 de instituții partenere din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina în cadrul unei internaționalizări globale, cu accent pe participarea la programele UE în derulare și viitoare;
 • lărgirea comunităii academice în cele 4 țări ale parteneriatului estic prin oportunități de internaționalizare cu Suedia și cerințe de punere în aplicare a acestora.

Țări partenere:

 • Armenia;
 • Georgia;
 • Moldova;

Părți interesate:

 • managerii universității responsabili de internaționalizare;
 • ofițeri din departamentele de relații internaționale;
 • liderii organizațiilor studențești din țările partenere;

Universități partenere:

Armenia:

 • Universitatea Pedagogică de Stat din Armenia
 • Universitatea Americană din Armenia

Georgia:

 • Universitatea de Stat Shota Rustaveli
 • Universitatea Tehnică Georgiană

Moldova:

 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi

Ucraina:

 • Universitatea aerospațială națională/Institutul de aviație din Kharkiv
 • Academia Națională de Metalurgie din Ucraina

Activități preconizate:

 • Februarie 2019: Lansarea proiectului și atelier de creație;
 • Martie 2019: Vizite de lucru: Georgia-Armenia;
 • Aprilie 2019: Vizite de lucru: Moldova-Ucraina;
 • Iunie 2019: Săptămâna intensivă de instruire la Stockholm;
 • Octombrie 2019: Curs/conferință: Georgia-Armenia;
 • Noiembrie 2019: Curs/conferință: Moldova-Ucraina.

Mai multe detalii găsiți aici

Distribuie acest articol