CONFERINȚA ŞTIINŢIFICĂ A  STUDENȚILOR

INTERUNIVERSITARIA, EDIŢIA A XV-a

În data de 23 aprilie 2019, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, își va desfășura lucrările Conferința Ştiinţifică a Studenților INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XV-a.

Sunt invitaţi să participe studenţii de la ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de masterat, din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și din instituții de învățământ superior din țară și străinătate.

Materialele Conferinței, care corespund cerințelor, vor fi publicate. Articolele pot fi redactate în limbile: română, franceză, engleză, rusă, germană.

Programul va fi stabilit după înregistrarea temelor propuse de participanţi. Pentru a vă putea include în program, rugăm să completați Fișa de înregistrare.

Termen-limită:  08 aprilie 2019.

Până în data de 15 aprilie 2019 participanții vor prezenta la Secția Știință varianta scriptică cu semnătura coordonatorului ştiinţific („Bun de tipar”) şi variantă electronică a articolelor (stiinta.usb@gmail.com).

Condițiile de redactare a materialelor pot fi accesate aici

Conferința îşi va desfăşura lucrările începând cu ora 11.10, corpul administrativ, Sala polivalentă a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

Comitetul Organizatoric

 

Distribuie acest articol