Conferința

DISCURS CRITIC ȘI VARIAȚIE LINGVISTICĂ

Ediția a IX-a,

11-12 iulie 2019 

 Restituiri. Analiza și interpretarea textelor uitate

Conferința DCVL oferă masteranzilor, doctoranzilor, dar și specialiștilor în științele limbajului şi ale literaturii posibilitatea de a dialoga dintr-o perspectivă pluridisciplinară.

Ediția a noua, din 2019, intitulată Restituiri. Analiza și interpretarea textelor uitate, vizează cercetarea și interpretarea unui corpus variat de texte, neexplorate sau a căror validare culturală s-a realizat cu întîrziere ori superficial și nesistematic. Deschiderea spre o investigare (inter)națională ar putea astfel conduce la noi direcții de abordare pentru anii următori.

Într-un cadru orientat spre inovare, la care vor lua parte prestigioși conferențiari în plen, doctoranzii și masteranzii din universitatea noastră, dar și din alte centre universitare vor putea susține și argumenta rezultatele propriilor cercetări, se vor întîlni cu specialiștii din domeniu și vor profita de oportunitatea de a dezbate subiectele pentru care au optat. Ca în fiecare din edițiile precedente, cele mai bune lucrări vor fi publicate în volum sau într-o revistă cu recunoaștere internațională (Meridian Critic www.meridiancritic.usv.ro), astfel încît să se asigure diseminarea rezultatelor cercetării și vizibilitatea acestora. Conferința DCVL se desfășoară în baza acordului interinstituțional cu Republica Moldova, Ucraina și Franța (cu universități împreună cu care se derulează masterate și doctorate în co-tutelă), precum și prin implicarea Universității din Pisa și a Asociației pentru studii filologice Akademos.

Axe tematice:

Texte literare inedite; recuperări;

Studii și articole „obliterate”;

Limba documentelor din arhive: tipuri de texte arhivistice;

Proiecte de ediții critice, monografii, antologii;

Varia.

Limbile de comunicare: română, franceză, engleză, spaniolă, italiană, germană.

Date importante:

31 mai 2019 – trimiterea titlului, a rezumatului, a unei bionote și a cuvintelor cheie, în limba engleză, la adresa dcvl@usv.ro;

10 iunie 2019 – primirea mesajelor de confirmare a acceptării comunicării propuse;

6 iulie 2019 – trimiterea articolului în forma finală și a dovezii pentru plata taxei de participare;

11-12 iulie 2019 – desfășurarea lucrărilor conferinței Discurs critic și variație lingvistică. Restituiri. Analiza și interpretarea textelor uitate.

Taxa de participare, care va fi achitată pînă la data de 10 iunie 2019, într-un cont care va fi comunicat ulterior, include: accesul la comunicări, mapa cu documente, certificatul de participare, pauzele de cafea, publicarea în volum cu ISBN sau în periodic cu ISSN a lucrărilor DCVL.

– 250 de lei (taxa de participare și publicarea în volum)

IMPORTANT:

Transport, cazare și masă: Cazarea și masa doctoranzilor vor fi asigurate de USV prin fonduri provenite de la MEN. Cheltuielile de transport revin participanților.

Pagina web a conferinței este disponibilă la adresa https://www.usv.ro/dcvl/

Distribuie acest articol