Ședința de monitorizare a proiectului ELEVATE

Academia de Studii Economice din Moldova a găzduit în data de 22 aprilie 2019 Ședința de monitorizare a proiectului ELEVATE – Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus plus – Capacity Building in Higher Education (beneficiar de grant – Academia de Studii Economice din Moldova).

Olesea SÎRBU, prorector pentru relații internaționale și proiecte europene, ASEM, coordonator al proiectului ELEVATE, a salutat oaspeții ASEM, a deschis ședința și a punctat realizările consorțiulul în cadrul proiectului nominalizat.

Claudia MELINTE, directorul Oficiului Național Erasmus+ din Republica Moldova a remarcat că vizitele de monitorizare efectuate de către Oficiul Național Erasmus au ca obiectiv supervizarea derulării proiectelor, finanțate de către Uniunea Europeană,  schimbul de bune practici între universitățile partenere, punctarea deficiențelor în implementarea proiectelor, precum și colectarea sugestiilor din partea instituțiilor-membre ale consorțiilor de proiect în vederea îmbunătățirii continue a activității Oficiului Național Erasmus+.

Doamna Nadejda VELIȘCO, șefa Direcției politici în domeniul învățământului superior, MECC, și doamna Ludmila PAVLOV, șef adjunct, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, MECC, au trecut în revistă contribuția ministerului în realizarea activităților ELEVATE, menționând rolul internaționalizării în activitatea de viitor a instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către doamna Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului ELEVATE, care a prezentat activitățile realizate în proiect de către USARB, precum și rezultatele implementării acestuia. Grație proiectului a fost elaborată Strategia de internaționalizare a USARB, au fost actualizate actele normative interne, a fost numiți responsabili de relații internaționale în cadrul facultăților. Activitățile din proiect au contribuit la îmbunătățirea comunicării dintre DRI și facultăți, consolidarea bunelor practici de diseminare a activităților de internaționale etc.

La ședința de monitorizare au participat și reprezentanții UTM, USCahul, USComrat, USEFS, AMTAP, UCCM și reprezentanți ai Consiliului Rectorilor, parteneri în cadrul proiectului.

Participanții au făcut schimb de opinii asupra progreselor și a dificultăților, care  apar în procesul de internaționalizare, concluzionând că acestea sunt comune pentru toate IÎS – recunoașterea și echivalarea disciplinelor în cadrul mobilităților academice, motivarea studenților și cadrelor didactice de a participa în mobilități, stimularea mobilităților academice incoming, inițierea și gestiunea programelor de studii comune, motivarea mobilităților și proiectelor în domeniul cercetării, vizibilitatea pe plan internațional a programelor de studii ș.a. În același timp, participanții au menționat necesitatea unor acțiuni comune, care ar permite soluționarea unor deficiențe, și care urmează să fie realizate în anul trei de derulare a proiectului.

Universitățile au solicitat suportul continuu a Oficiului Național în instruirea și informarea responsabililor de relații internaționale despre proiectele în derulare și viitoare a UE în domeniul educației și cercetării.

Pentru mai multe detalii despre proiectul ELEVATE accesați link-ul paginii oficiale a proiectului https://elevate-project.md/ , pagina USARB a proiectului ELEVATE https://www.usarb.md/elevate/, pagina de facebook a proiectului ELEVATE facebook.com/elevatemoldova

Mai multe detalii aici

 

Distribuie acest articol