Conferința științifică „Primele ziare românești din Bălți”

Pe data de 17 mai 2019 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și-a desfășurat lucrările conferința științifică „Primele ziare românești din Bălți”. Evenimentul a fost realizat în colaborare de Biblioteca Științifică, Centrul de informare al României, Episcopia de Bălți, Catedra de științe socioumane și asistență socială, Catedra de literatură română și universală. Parte componentă a conferinței a fost lansarea de carte: Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, vol. I-V, Coordonatori: Marius Diaconescu și Andrei Sora, Universitatea din București.

La eveniment au participat: PS ANTONIE, Episcop de Bălţi Mitropolia Basarabiei; Roman BOTEZAT, consilier pentru Misiune, Cultură și Tineret a Episcopiei de Bălți, comunicarea: „Revista militară” a Episcopului Partenie Ciopron; Dr. Marius DIACONESCU, Facultatea de Istorie,  Universitatea din București, comunicarea: „Glasul moldovenesc”, primul ziar românesc din Bălți (1918); Ion NEGREI, cercetător științific, Institutul de Istorie, Chișinău, comunicarea: Constituirea și activitatea primelor asociații culturale românești la Bălți (1918-1920); Dr. Nicolae LEAHU, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, comunicarea: Cîteva observații asupra mediului cultural bălțean în perioada interbelică; Elena HARCONIȚĂ, Directorul Bibliotecii Științifice USARB; Ludmila DOBROGEANU, Directorul Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți, comunicarea: Considerații privind istoricul presei din municipiul Bălți în prima jumătate a secolului XX; Mariana MIHALEVSCHI, muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți, comunicarea: Orașul Bălți pe paginile ziarului „Cuvântul Basarabiei” în 1936.

La discuții au participat: Nicolae RUSU, scriitor; conf.univ., Vasile ȘOIMARU, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova; dr., prof. univ. Ion VALUȚĂ, fost prorector pentru cercetare UTM;  dr., conf. univ .Teo-Teodor MARȘALCOVSCHI.

Dr. Marius DIACONESCU, Ion NEGREI, Vasile ȘOIMARU au donat colecții de cărți Bibliotecii Științifice USARB.

La conferință au participat muzeografi, profesori de istorie din Bălți, profesori și  studenți USARB de la Facultatea de Litere și Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Foto aici

Distribuie acest articol