ReSTART: Sesiunea nr. 3 de ghidare și consiliere în carieră a masteranzilor specialităților economice

În data de 18 iunie 2019, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), a fost organizată a treia sesiune de ghidare și consiliere în carieră a studenților masteranzi de la specialitățile Administrarea afacerilor comerciale și Management financiar.

 În cadrul sesiunii masteranzii au participat la elaborarea planurilor de dezvoltare personală în carieră, au realizat analiza SWOT al abilităților și competențelor lor profesionale, au indicat posibilitățile de dezvoltare personală profesională oferite de businessul local, piața forței de muncă și societate, precum și amenințările existente la nivel micro și macroeconomic.

În rezultat au fost elaborate 11 planuri de ghidare în carieră în care masteranzii au indicat soluțiile de depășire a amenințărilor  și riscurilor existente în creșterea și dezvoltarea lor profesională.

La moment, în cadrul proiectului ReSTART, au fost realizate în total 30 de Planuri de orientare în carieră, iar treizeci de studenți masteranzi au beneficiat de consiliere din partea mediului antreprenorial local în baza unor practici de succes.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.

Distribuie acest articol