Masa rotundă „Educație pentru cetățenie activă”

În data de 18 iunie 2019, în cadrul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a avut loc masa rotundă cu genericul ,,Educație pentru cetățenie activă”, la care au fost prezentate rezultatele studiului realizat în perioada noiembrie-decembrie 2018 de către Asociația Obștească „Moștenitorii”, în cadrul proiectului „IMPACT – model de educație pentru cetățenie activă”, sprijinit de către Asociația „DVV International Moldova”, din alocațiile oferite de BMZ. Cercetarea a avut drept scop identificarea necesităților de învățare a tinerilor cu vârsta 18-35 ani, în domeniul educației civice și elaborarea unui program educațional de abilitare civică. În calitate de respondenți au participat studenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, cu studii la zi și frecvență redusă, ciclul I Licență și ciclul II Masterat. La fel, au fost intervievați reprezentanți ai ONG-urilor din regiunea de Nord, care activează în domeniul educației civice, reprezentanți ai APL-urilor, profesori, preoți și antreprenori.

Cu un cuvânt de deschidere în adresa participanților a venit doamna Prim-prorector, dr. conf. univ. Lidia PĂDUREAC. Dumneaei a menționat importanța educației civice în societate și a adresat mulțumiri tuturor celor care au fost implicați și au contribuit la buna desfășurare a proiectului.

Doamna dr., asist. univ., Veronica GARBUZ, coordonatorul proiectului, a făcut o prezentare a rezultatelor cercetării cantitative și calitative; au fost aduse cifre care relevă deficitul de cunoștințe civice ale cetățenilor Republicii Moldova, menționând nivelul redus de cunoaștere a drepturilor și responsabilităților. Totodată, a fost atestat un interes sporit al respondenților față de activitățile de formare, în special față de componenta psihologică, economică și cetățenească.

Doamna Adela SCUTARU-GUȚU, directorul Asociației DVV International Moldova, a efectuat o prezentare a obiectivelor organizației, precum și principalele activități pe care le desfășoară în Republica Moldova în domeniul educației adulților.

Participanții la masa rotundă au fost unanim de-acord cu faptul că tinerii și adulții din Republica Moldova au nevoie de educație civică, precum au nevoie de educație juridică, economică, pentru sănătate etc., căci toate aceste tipuri de educații contribuie la dezvoltarea unui cetățean activ și responsabil.

Organizarea procesului educațional trebuie să fie centrat pe dezvoltarea de competențe sociale și personale, iar inițierea unui program de educare civică non-formală în rândul tinerilor și adulților, va contribui la crearea și consolidarea societății și comunităților. Pe parcursul anului 2019, ca urmare a necesităților de învățare identificate, în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, precum și prin intermediul centrelor de educație a adulților create la baza bibliotecilor publice din raionul Glodeni și Râșcani, formatorii Asociației Obștești „Moștenitorii” vor desfășura cursuri de instruire pentru tineri și adulți.

„În momentul de față este nevoie să încurajăm tinerii să învețe și să se dezvolte în domeniile lor prin orice metodă pe care o au la dispoziție, să le arătăm că le sunt recunoscute și apreciate cunoștințele și, cel mai important, ar trebui ca Republica Moldova să își dorească să țină aproape tinerii pentru că ei sunt cei care pot aduce o schimbare”, a concluzionat doamna Veronica GARBUZ la închiderea evenimentului.

Adresăm un sincer mesaj de gratitudine administrației Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în persoana doamnei Rector, dr., conf. univ., Natalia GAȘIȚOI și doamnei Director a Bibliotecii Științifice din cadrul aceleeași instituții, doamna Elena HARCONIȚA, pentru oferirea spațiului și susținere în desfășurarea evenimentului.

Foto aici

Distribuie acest articol