Astăzi, 08.06.2019, a avut loc susținerea tezelor de master a anului absolvent, grupa PJ21M, specializarea Psihologia judiciară.
Aducem sincere mulțumiri comisiei de evaluare a tezelor de master în următoarea componență: Paladi Oxana- conf. univ., dr.- președintele comisiei; Silvia Briceag- conf. univ., dr.- vice-președintele comisiei;
Cazacu Dani Ela – dr., lect. univ.- membru al comisiei;
Secrieru Luminița -conf. univ., dr.- membru al comisiei.
Elpujan Olga – director adjunct la Liceul Teoretic Republican “I. Creangă” din Bălți.
Felicităm masteranzii grupei PJ21M cu marele eveniment urându-le să savureze fiecare clipă, să pună sens şi rost în tot ceea ce fac să-și mențină optimismul, elanul tineresc și efervescența creatoare pe tot parcursul vieții!
“Radacinile educatiei sunt amare, dar fructul este dulce”. Aristotel

Foto aici

Distribuie acest articol