Sesiune de informare: Modernizarea educației antreprenoriale la USARB !

 În data de 27 iunie 2019, în cadrul proiectului ReSTART (Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA) (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP), a avut loc prima sesiune de diseminare a a rezultatelor proiectului cu genericul „Bunele practici. Consilierea în carieră a studenților USARB”.

La eveniment au participat studenți, profesori și antreprenori. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezulatele proiectului, bunele practici ale universităților europene partenere (University of Ruse „Angel Kanev”, Bulgaria și Technical University of Kosice, Slovakia) în problema angajabilității absolvenților și suportul acordat studenților antreprenori. Reprezentatul Agenției Universitare Francophone a prezentat ofertele Agenției privind soluțiile în dezvoltarea carierei.

 Un loc aparte, în cadrul evenimentului, ia revenit panelului de discuții cu antreprenorii, care s-au împărtășit cu propria experiență în business, au încurajat și îndrumat studenții în lansarea afacerilor.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.restart-eu.upb.ro/

 

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.

 

 

First Multiplier Event. ReStart Project. Alecu Russo Balti State University

The First Multiplier Event under the ReSTART (Reinforce entrepreneurship and digital skills of students and teachers to modernize higher education in MOLDOVA) (No. 585353-EPP-1-2017-1-EN-EPPKA2-CBHE- JP), was organized on June 27, 2019, entitled Good Practices in Student Career Orientation.

The event was attended by students, professors and entrepreneurs. During the session were presented the project results, good practices of the European partner universities (University of Ruse “Angel Kanev”, Bulgaria and Technical University of Kosice, Slovakia) in the issue of employability of graduates and support for student entrepreneurs. Representative of the Francophone University Agency presented its offer on career development solutions.

 A special venue for the event was the discussion panel with entrepreneurs who shared their own business experience, encouraged and guided students in launching their business.

More details about the project and other planned activities can be found on the project website: https://www.restart-eu.upb.ro/

 

The photos from the event can be viewed here.

 

Distribuie acest articol