SENATUL UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

ANUNȚĂ DESCHIDEREA CONCURSULUI ANUAL

AL LUCRĂRILOR ȘTIINŢIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-METODICE „PREMIILE SENATULUI” 2019

Dosarele lucrărilor știinţifice și științifico-metodice vor fi perfectate conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului anual al Lucrărilor știinţifice și științifico-metodice „Premiile Senatului”, care poate fi accesat la link-ul:  aici

  • Caracteristicile definitorii ale publicațiilor pot fi găsite în Regulamentul privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice (Proces-verbal nr.8 din 23 decembrie 2010), Anexă la Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice AT – 8/1-2 din 23 decembrie 2010
  • Dosarele vor fi depuse la Secția Știință a USARB (conform prevederilor articolului 21 al Regulamentului de organizare a concursului anual al Lucrărilor știinţifice și științifico-metodice „Premiile Senatului”) până în data de 30 septembrie 2019

          Contacte:  Blocul administrativ, Secția Știință, tel. 0 231 52 491

Distribuie acest articol