Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială

În perioada 24-28 iunie 2019, studenții USARB ghidați de drd. Jacota-Dragan Olga și drd. Ciobanu Elvira au participat în Workshop-ul internațional Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială 2019, ediția a III-a. Activitatea a fost organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Direcția de Asistență Socială; Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, Catedra de Pedagogie și Asistență Socială și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială.

Activitatea de practică profesională reprezintă, pentru studenții de la specialitatea Asistență Socială (ciclul I licență) și specializările: Supervizarea în asistenţa socială; Politici şi servicii sociale pentru familie şi copil (ciclul II master) cadrul în care teoria este completată de experiența directă cu beneficiarii și instituțiile sistemului de asistență socială. Asistența socială este un domeniu dinamic, influențat de contextul politic, economic, social și cultural, în care practica este cheia formării de specialiști de înaltă clasă.

Practica transfrontalieră în asistență socială se desfășoară în cadrul acordului Consorțiului universităților din Republica Moldova – România – Ucraina și a legislațiilor naționale în vigoare privind practica de specialitate.

Workshop-ul internațional Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială a facilitat studenților cunoașterea directă a sistemelor și a practicilor specifice din România, Republica Moldova și Ucraina.

Au fost realizate vizite la Centrul rezidenţial pentru mamă şi copil aflați în dificultate Hecuba, Grădiniţa Hecuba, Căminul de pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva”, Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia”.

Foto aici

Distribuie acest articol