Colloquia Professorum 2019, la ediția a IX-a

Secția Știință a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a organizat în data de 11 octombrie 2019 COLLOQUIA PROFESSORUM, aflată la ediţia a IX-a, cu genericul Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică.

 La lucrările COLLOQUIA PROFESSORUM 2019 au participat peste o sută de cadre didactice și științifice.

Deschiderea solemnă a lucrărilor a demarat cu un mesaj de salut din partea doamnei Natalia GAȘIȚOI, Rectorul Universității de Stat Alecu Russo din Bălți. Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, moderator al sesiunii plenare, a  prezentat subiectele și persoanele cu comunicări în plen: 

 • Мария НИКОЛА, доктор наук, профессор, Московский Педагогический Университет, Институт филологии, Кафедра всемирной литературы, Тема троянской войны в трагедии Уильяма Шекспира „Троил и Крессида”;
 • Ion CIOBANU, , conf. univ., Reglementarea juridică a serviciilor publice electronice.

Sesiunea plenară a finalizat cu Intermezzo muzical-artistic, susțint de Tatiana TIMUȘ, studentă, ciclul II masterat, anul I.

Colloquia Professorum cu genericul „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, ediția a IX-a, și-a continuat lucrările în secţiuni:

Secţiunea nr. 1. Ştiinţe filologice. Ateliere:

 • Exegeze literare. Moderator: Nicolae LEAHU;
 • Limbă și cultură. Moderator: Lilia TRINCA;
 • Didactica limbilor străine. Moderator: Viorica CONDRAT;
 • Aspecte contemporane ale limbii și literaturii ruse. Moderator: Elena SIROTA;

Secţiunea nr. 2. Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. Ateliere:

 • Științe reale și naturale. Moderator: Stanislav STADNIC;
 • Științe economice. Moderator: Veronica GARBUZ;

Secţiunea nr. 3. Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie și Arte. Ateliere:

 • Științe ale educației și psihologie. Moderatori: Silvia BRICEAG și Ludmila COTOS;
 • Competențe artistice în contextul pregătirii specialiștilor în domeniul educației musicale. Moderator: Marina COSUMOV;

Secţiunea nr. 4. Ştiinţe socio-juridice. Ateliere:

 • Ştiinţe juridice și socio-umane. Moderator: Elena BOTNARI;

Secţiunea  nr. 5. Consolidare de capacități instituționale: Cercetări realizate cu suportul proiectelor Erasmus+. Ateliere:  

 • Cooperarea universități-întreprinderi și antreprenoriatul studenților: Contribuția proiectului SMART Caffes. Moderator: Eugenia FOCA:

Secţiunea nr. 6: Biblioteconomie şi ştiinţele informării. Moderator: Elena HARCONIŢA.

Sesiunea de închidere a lucrărilor a fost moderată de doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale. Prezentarea sumară a lucrului în secțiuni a fost asigurată de:

 • Lilia TRINCA,, conf. univ., decanul Facultăţii de Litere;
 • Ina CIOBANU, dr. conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului;
 • Lora CIOBANU,, conf. univ., decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte;
 • Vitalie RUSU, , conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 • Elena HARCONIȚA, categorie de calificare superioară, directorul Bibliotecii Științifice.

Colloquia Professorum 2019 a finalizat cu un atractiv Intermezzo muzical-artistic. Responsabil: Marina COSUMOV, dr., conf. univ.

            Programul Colloquia Professorum 2019 poate fi accesat aici: https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2019/10/COLLOQUIAPROFESSORUM.pdf

Distribuie acest articol