Seminar de tip misiune de asistență tehnică organizat de Oficiul Național Erasmus+ 

Oficiul Național Erasmus+ a organizat joi, 24 octombrie 2019, un seminar de tip misiune de asistență tehnică pentru instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova,  privind procedurile de recunoaștere și echivalare a studiilor și calificărilor obținute peste hotare.

Evenimentul a fost găzduit de către Academia de Muzică, Teatru și arte Plastice (AMTAP) și s-a desfășurat la ArtCor. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a fost repezentată la eveniment de către:

  1. Valentina PRIŢCAN, univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale;
  2. Lilia TRINCA, univ.,dr.,  decanul Facultăţii de Litere;
  3. Ina CIOBANU, univ., dr., decanul Facultății de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului.

La eveniment au participat reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Fabien Schaffer, reprezentanții MECC, ANACEC, dar și reprezentanți ai 20 de universități responsabili de recunoaștere și echivalare a studiilor în instituțiile în care activează.

Evenimentul a fost organizat ca parte a activităților Experților pentru Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Formatorul evenimentului a fost doamna Kristina SUTKUTĖ, consilier, Departamentul de recunoaștere a calificărilor, Centrul pentru evaluarea calității în învățământul superior, Lituania.

 

 

 

Distribuie acest articol