În perioada 25 – 26 octombrie, la Universitatea din Muntenegru, a avut loc întrunirea ordinară a membrilor Acțiunii COST (CA 15218) – Measuring Homless in Europe (Examinarea problemei persoanelor fără adăpost în Europa), care urmărește să adopte o abordare coordonată pentru explorarea fenomenului la nivel european. La conferința organizată în Podgorița (Muntenegru), din partea Republicii Moldova a participat dl Igor Cojocaru, conferențiar la Catedra științe socioumane și asistența socială, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

În cadrul conferinței au fost discutate subiecte comune pentru întregul spațiu european, cum ar fi: Dezvoltarea unui sistem de date privind persoanele fără adăpost; Identificarea persoanelor fără adăpost în dependență de numărul de orașe; Asistența medicală ca sistem de enumerare a persoanelor fără adăpost. Un subiect apropiat ca problemă și conținut a fost prezentat de colegii din România de la Universitatea Transilvania din Brașov sub conducerea profesorului Claudiu Coman: Persoanele fără adăpost în orașul post-comunist și post-industrial: cazul Brașovului.

Acțiunea urmărește dezvoltarea comună a sistemelor de colectare și cercetare a datelor, cu cele mai adecvate metode fundamentate științific pentru identificarea și monitorizarea persoanelor fără adăpost, precum și elaborarea unei metodologii adresată direct responsabililor de politici publice și sociale precum și tuturor celor interesați pentru a combate fenomenul și a diminua numărul persoanelor fără adăpost.

Distribuie acest articol