Vizită de studiu la Universitatea de Stat ,,Shota Rustaveli” din Batumi, Georgia

Universitatea de Stat ,,Shota Rustaveli” din Batumi, Georgia, a găzduit un nou atelier de lucru din cadrul proiectului ,,Noi orizonturi de internaționalizare – un parteneriat între universitățile din Armenia, Georgia, Moldova, Suedia și Ucraina”, finanțat de Institutul Suedez și coordonat de Universitatea Malmö din Suedia.

Evenimentul s-a produs în perioada 29-30 octombrie 2019, cu participarea reprezentanților Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți: Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, coordonator institutional al proiectului, Viorica CEBOTAROȘ, dr., conf. univ., șefa Catedrei de filologie engleză şi germană, Cristina GHINDA, metodist, DRI, USARB.

La eveniment s-au pus în discuție oportunitățile de finanțare pentru cooperarea internațională în educație și cercetare.

Domnul Niklas NANNSKOG, angajat al Universității din Malmö, Suedia, a prezentat  oportunitățile de finanțare pentru cooperarea internațională în educație și cercetare, acordând atenție sporită programelor UE de sprijinire a educației, formării tineretului și sportului, finanțărilor proiectelor și burselor de cercetare, finanțărilor pentru promovarea cooperării universităților UE-UE și universităților UE și non-UE.

Interes sporit au trezit oporunitățile oferite de programele suedeze de susținere a educației și cercetării. Spre exemplu, programul Linnaeus Palme sprijină cooperarea bilaterală pe termen lung între instituțiile de învățământ superior din Suedia și cele din țările în curs de dezvoltare, pentru a crește calitatea educației prin internaționalizare, pentru a genera noi cunoștințe și pentru a contribui cu noi perspective.

Agențiile suedeze de finanțare a cercetării susțin cooperarea bilaterală pe termen lung între instituțiile de învățământ superior din Suedia și din țările în curs de dezvoltare, asigurând finanțarea călătoriilor de stabilire a contactelor, schimbul de personal didactic și studenți. Agențiile suedeze asigură maxim opt ani de finanțare a unor proiecte, fondurile sunt deschise tuturor domeniilor și este important să fie prezent un scop academic reciproc.

Consiliul de cercetare suedez (Vetenskapsrådet) oferă granturi pentru proiecte de cercetare în cadrul studiilor de dezvoltare, fiind finanțat din fondurile guvernamentale de ajutor pentru dezvoltare. Cercetările trebuie să fie relevante pentru lupta împotriva sărăciei și pentru o dezvoltare durabilă în țările cu venituri mici. Se încurajează colaborarea cu cercetătorii din țările cu venituri mici.

Domnul Niklas NANNSKOG a prezentat și oportunitțile fondului de finanțare Vinnova pentru proiecte internaționale: https://www.vinnova.se/nyheter/2019/08/internationella-satsningar/, dar și oortunitățile oferite de Fundația Suedeză pentru Cercetări Strategice (Stiftelsen för strategisk forskning) finanțează colaborări de cercetare cu parteneri strategici, în principal în Asia.

La eveniment s-a discutat conceptul și specificul Universităților europene, menționându-se ca „..Statele membre, Consiliul și Comisia încurajează apariția până în 2024 a circa douăzeci de „Universități europene”, constând în rețele de consorții de jos în sus de la 4 până la 6 universități din UE, care vor permite studenților să obțină o diplomă comună, combinând studii în mai multe țări ale UE și contribuind la competitivitatea internațională a universităților europene. “

La reuniune au participat reprezentanți ai celor 5 universități, membre ale proiectului:

  • Universitatea din Malmö, Suedia;
  • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Moldova;
  • Universitatea de Stat din Yerevan, Armenia;
  • Universitatea de Stat ,, Shota Rustaveli” din Batumi, Georgia;
  • Universitatea Națională ,,I.I. Mechnikov” din Odessa, Ucraina.

La reuniunea partenerilor proiectului ,,Noi orizonturi de internaționalizare – un parteneriat între universitățile din Armenia, Georgia, Moldova, Suedia și Ucraina”, finanțat de Institutul Suedez și coordonat de Universitatea Malmö din Suedia, s-a elaborat, analizat și aprobat structura raportului narativ.

Mai multe detalii găsiți aici:

http://wpmu.mah.se/newhorizons/?fbclid=IwAR0U3jCJoL_eLIM3y1Gj3NU-KSjSqjGJyGQ1JuK8NjeZ4FMfCoeNYWhImcw

http://wpmu.mah.se/newhorizons/

Distribuie acest articol