Reuniunea CUMRU 2019

În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2019, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE) a organizat și a găzduit Reuniunea anuală a reprezentanților universităților membre ale Consorțiului Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina (CUMRU), înființat în anul 2011. Pe parcursul anului universitar 2018-2019, conducerea executivă a consorțiului a fost deținută de UNAGE din Iași, după ce,  în toamna anului 2018, în cadrul întrunirii de la Vatra Dornei, președinția rotativă a fost încredințată doamnei profesor universitar Atena-Elena SIMIONESCU, Rector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

     Lucrările Reuniunii au debutat vineri, 1 noiembrie, în Sala Eduard Caudella, Casa Balș a UNAGE, în prezența a peste 20 de rectori, prorectori și reprezentanți ai Universităților membre CUMRU: Universitatea de Stat a Moldovei (USM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) din Chișinău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), Universitatea „Yurii Fedkovych” din Cernăuți (ChNU), și au fost structurate în trei părți. USARB a fost reprezentat la reuniunea anuală a reprezentanților universităților membre ale Consorțiului Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina (CUMRU) de către:

  • Lidia PĂDUREAC, conf. univ., dr., prim-prorector pentru activitatea didactică;
  • Valentina PRIŢCAN, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale;
  • Gheorghe POPA, prof.univ., dr. hab., Școala doctorală „Filologie”, Facultatea de Litere.

Cuvântul de deschidere a reuniunii a aparținut gazdei evenimentului, doamnei profesor universitar Atena-Elena SIMIONESCU, Rector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, urmate de mesajele de salut din partea reprezentanților universităților membre ale CUMRU. În alocuțiunea susținută la deschiderea şedinţei extinse a Consorţiului, doamna conf. univ. dr. Lidia  PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitatea didactică a USARB, a făcut referință  la prioritățile colaborării de Stat „Alecu Russo” din Bălți cu instituțiile de învățământ superior din cadrul Consorțiului CUMRU, a punctat avantajele parteneriatului CUMRU și a manifestat gratitudine față de instituțiile-partenere.

Sesiunea a doua a reuniunii a fost focalizată pe prezentări și discuții, menite să scoată în evidență aspecte ale colaborării în Consorțiu (realizări și perspective, colaborarea doctorală), identificarea unor platforme de finanțare a colaborării (Erasmus+, fonduri UE, cercetare cu finanțare externă sau internă).

Prezentările au fost realizate de către prof. univ. dr. Ștefan PURICI, prorector pentru relaţii internaţionale la USV, prof. univ. dr. hab. Florentin PALADI,  prorector pentru activitatea științifică al USMconf. univ. dr. Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, USARB. S-a discutat parteneriatul în cadrul noului proiect MEDIACOR de la USM, precum și organizarea la USM a Conferinței anuale a doctoranzilor și tinerilor cercetători din regiune în luna octombrie 2020, cu publicarea lucrărilor în reviste științifice indexate BDI.

În cadrul dezbaterilor din cadrul sesiunii a treia a reuniunii s-a menționat că educarea interesului științific comun pentru a obține rezultate concrete de valoare trebuie susținută la nivelul studiilor doctorale prin investiții financiare îmbinate cu un management eficient și măsuri administrative de stimulare a acestor activități, astfel încât să fie redefinit însuși statutul ontologic al cercetării doctorale din perspectiva experiențelor personalizate ce țin de deschiderea unor școli doctorale pentru anumite modele și/sau cercetări interdisciplinare.

Programul reuniunii CUMRU 2019 a prevăzut și activități, menite să scoată în evidență mai multe aspecte specifice  pentru UNAGE:

  • Program muzical: dr. Eliza Paraschiva IRINA -SOLOMON – soprană, prof.univ., dr. Aurelia SIMION – pian;
  • Lieduri de compozitori români de pe ambele maluri ale Prutului: Filaret BARBU, Felicia DONCEANU, Tiberiu BREDICEANU, Alexei STÂRCEA;
  • Insert artistic (Teatru): Lect.univ. Emanuel FLORENTIN și asist.univ., dr. Alice FLORENTIN ,,O întâlnire cu Charlot” (pantomimă);
  • Galeria de artă UNIVERSITAS: expoziția profesorilor de la Facultatea de Arte Vizuale și deși în cadrul sesiunii de încheiere a reuniunii anuale au fost adoptate, prin vot, o serie de propuneri, a fost votată preluarea președinției CUMRU de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, noul președinte al consorțiului fiind doamna Rector Natalia GAȘIȚOI.

Reuniunea CUMRU organizată de UNAGE s-a încheiat cu o aplicație practică în județ, participanții efectuând vizite la obiective cu caracter istoric și cultural: vizita la Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, vizita la Castelul Sturdza de la Miclăușeni, vizita la Mănăstirea Miclăușeni.

Scopul Consorţiului CUMRU este de a promova calitatea cercetării ştiinţifice universitare, creşterea eficienţei sistemului de învăţământ superior, sporirea vizibilităţii şi competitivităţii internaţionale, precum şi promovarea intereselor comune ale universităţilor-partenere din regiune.

 

 

Distribuie acest articol