Diplome de onoare pentru cei mai buni cercetători științifici

În semn de profundă recunoștință și apreciere înaltă pentru activitatea remarcabilă, merite și rezultate deosebite în dezvoltarea cercetării, responsabilitate și profesionalism, pentru promovarea Republicii Moldova la nivel internațional și cu prilejul Zilei Științei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a decernat în data de 7 noiembrie 2019, diplome de onoare celor mai buni cercetători din țară.

În total, 17 cercetători au primit diploma de onoare a Guvernului, iar 77 – diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, incusiv 2 diplome de onoare pentru angajații Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți:

  • Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost decernată domnului Pavel TOPALĂ – doctor habilitat în tehnică, profesor universitar;
  • Diploma Guvernului a fost decernată domnului Nicolae LEAHU – doctor în filologie, conferențiar universitar;

Felicitări, stimați colegi! Noi cercetări fundamentale și aplicative, rezultate  științifice, apte să sporească competitivitatea economiei naționale!

Mai multe detalii aici:

 https://mecc.gov.md/ro/content/diplome-de-onoare-pentru-cei-mai-buni-cercetatori-stiintifici

Distribuie acest articol