Universitatea din Leipzig, Germania, implementează un nou proiect cu participarea a șase universități din Moldova

În perioada 4–8 noiembrie 2019, reprezentanții a șase universități din Repubica Moldova au realizat stagii de mobilitate internațională de credit (formare/training) la Universitatea din Leipzig, Germania, în cadrul proiectului Erasmus+ ICM nr. 2019-1-DE01-KA107-004692 (Erasmus+ KA107 International Credit Mobility).

Coordonatorii instituționali ai proiectelor de mobilitate academică de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău), Universitatea de Stat  ,,Alecu Russo” din Bălți  și  Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul au analizat rigorile implementării proiectului, au participat în ateliere de lucru și întâlniri bilaterale, au facut cunoștință cu structurile responsabile și modelul de funcționare a studiilor doctorale în cadrul Universității din Leipzig. Un loc aparte a revenit discuțiilor cu colegii germani referitor la posibilitățile și modul de organizare a mobilităților internaționale de credit ale doctoranzilor între universitățile partenere din proiect.

Au fost realizate mai multe întâlniri cu responsabilii de la centrele de studii doctorale ale Universității din Leipzig: prof. dr. Matthias Middell și dr. Martina Keilbach, Centrul de Studii Doctorale în domeniul Științelor Umane și Sociale; prof. dr. Manfred Droste și prof. dr. Evamarie Hey-Hawkins, Centrul de Studii Doctorale în matematică, Științe informatice și Științe ale naturii; prof. dr. Jan-Christoph Simon și dr. Nicole Sachmerda-Schulz, Centrul de Studii Doctorale în domeniul Științelor vieții etc.

De asemenea, coordonatorii instituționali ai proiectelor de mobilitate academică au vizitat Biblioteca Albertina – una din cele 11 biblioteci ale Universității din Leipzig și Academia de Cercetare din Leipzig (Research Academy Leipzig). Academia de Cercetare din Leipzig reprezintă o subdiviziune universitară care sprijină cercetarea, inclusive doctoranzii înmatriculați în programele doctorale ale Universității din Leipzig prin oferire de cursuri „Soft skils”, invitare de profesori și cercetători din centre științifice din exterior și organizarea diverselor workshop-uri, scoli de vară/iarnă și alte evenimente. Academia de Cercetare, din fondurile sale, oferă doctoranzilor granturi pentru participare la worshop-uri, conferințe și școli de vară care se desfășoară peste hotare.

Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr., cordonator instituțional al proiectului, a reprezentat Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi în cadrul consorțiului de proiect. Proiectul va fi implementat în perioada anilor 2019-2022 și constă în realizarea mobilităților internaționale de credit destinate doctoranzilor, conducătorilor de doctorate de la universitățile partenere și prevede: 6 mobilități a câte 5 luni maxim pentru studenții- doctoranzi de la univesitățile din RM la Universitatea din Leipzig, 6 mobilități pentru predare și 12 mobilități de stagiere destinate cadrelor academice din universitățile RM la Universitatea din Leipzig, precum și 2 mobilități pentru predare și 4 mobilități de stagiere pentru cadrele academice din Universitatea din Leipzig spre universitățile RM.

În cadrul proiectului au început pregătirile pentru organizarea primelor mobilități academice care for fi lansate, începând cu februarie 2020.

Distribuie acest articol