ReSTART: Oportunități academice pentru studenții și masteranzii specialităților economice

În perioada 18-22 noiembrie, 2019, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA),  la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  studenții și masteranzii specialităților economice  au beneficiat de o serie  de lecții în domeniul managementului intercultural, modelelor de afaceri, analizei bazelor de date și aplicarea softurilor pentru creare modelelor de afaceri, dezvoltarea abilităților de comunicare interculturală.

Participanții la sesiunile de predare au fost instruiți și ghidați de următorii profesori invitați:

Prof. Irina KOSTADINOVA 

University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria

 

Business models for entrepreneurs  

Digital business models

Liliana LUPUȘOR 

Agence Universitaire de la Francophonie

Critical Inter-Cultural Success Factors in Global Project Management 

 Cross-cultural Intelligence

How to develop cross-cultural skills?

Marek MACÍK 

Technical University of Kosice, Slovacia

Auction types and their use
Renáta OLEJÁROVÁ 

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, SLOVACIA

Data mining a CRISP-DM model

Pe parcurs săptămânii studenții și masteranzii au participat la ore de curs, realizate cu implementarea tehnologiilor informaționale moderne, dar și activități practice în domeniul dezvoltării abilităților antreprenoriale creative, analiza bazelor de date, comunicare interculturală eficientă.

Pozele de la sesiunile de instruire pot fi vizualizate aici.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

ReSTART: Perform teaching and learning activities to educate students to experience entrepreneurship

Between  18-22 of November, 2019,  within the RESTART Project (no. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), the students from the Faculty of Real, Economic and Environmental Sciences,  Alecu Russo Balti  State University, have participated in  a series of lessons in the field of intercultural management, business models, database analysis and the application of software for creating business models, developing intercultural communication skills.

The participants in the teaching sessions were trained and guided by the following invited teachers:

Prof. Irina KOSTADINOVA 

University of Ruse Angel Kanchev, Bulgaria

 

Business models for entrepreneurs  

Digital business models

Liliana LUPUȘOR 

Agence Universitaire de la Francophonie

Critical Inter-Cultural Success Factors in Global Project Management 

 Cross-cultural Intelligence

How to develop cross-cultural skills?

Marek MACÍK 

Technical University of Kosice, Slovacia

Auction types and their use
Renáta OLEJÁROVÁ 

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, SLOVACIA

Data mining a CRISP-DM model

During one week, students participated in class hours, realized with the implementation of modern information technologies, but also practical activities in the field of developing creative entrepreneurial skills, database analysis, and effective intercultural communication.

The pictures from the training sessions can be viewed here.

More details about the project and other planned activities are on the project web page: http://www.restart-eu.upb.ro/

Distribuie acest articol