Lansarea proiectului MHELM: Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova

În perioada 25–26 noiembrie 2019 a avut loc evenimentul de lansare a proiectului MHELM – Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management, număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, găzduit și coordonat de UTM.

Obiectivul major al proiectului: Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Obiective specifice:

 • Identificarea aplicabilității celor mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională, pentru a crește capacitatea de conducere și de gestionare a universităților din Republica Moldova;
 • Elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din Republica Moldova;
 • Instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării managementului și leadershipului;
 • Crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a leadershipului și managementului;
 • Pilotarea și implementarea ulterioară a noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din Moldova;
 • Diseminarea informatiei despre noul program și constatările pentru învățământul superior din Republica Moldova.

Proiectul MHELM- Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova va fi implementat de următorul consorțiu:

Partenerii din Republica Moldova:

 • Universitatea Tehnică a Moldovei; coordonator al proiectului/aplicant;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
 • Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemitanu”;
  Universitatea de Stat din Moldova;
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
 • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (partener asociat din Republica Moldova);

Parteneri țări din UE:

 • University of Gloucestershire, UK;
 • Isob Institut fur Sozialwissenschaftliche Beratung, Germany;
 • Universitatea Transilvania din Brașov.

Distribuie acest articol