Conferința dedicată fenomenului violenţei domestice în Republica Moldova

În data de 28 noiembrie  2019 Sala Senatului Universității  de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a găzduit cea de-a II-a ediție a Conferinței științifice Abordarea teoretico-practică a fenomenului violenţei domestice în Republica Moldova, planificată și moderată de asist. univ.,  Cristina CRUDU, Catedra de științe socioumane și asistență socială, FDȘS.

Conferința a demarat cu mesaje de salut, susținute de: 

 • Valentina PRIȚCAN,  conf. univ., dr., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale;
 • Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;
 • Ana COJOCARU, șef serviciu Asisitență socială comunitară, DASPF, mun. Bălți;
 • Olga JACOTA-DRAGAN, șefa Catedrei de științe socioumane și asistență socială.

La conferință au participat specialiști din cadrul DASPF din mun. Bălți, Centrul de criză familială ,,Sotis”, Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc Drumul spre casă”, studenți ai FDȘS, preponderent de la specialitatea ,,Asistență socială”:

 • Mihaela AGA, gr. EI21Z – ,,Tratarea istorico-socială a fenomenului violenței”;
 • Irina MUTELICA, AS31R – „Combaterea fenomenului de violență asupra copilului în mediul școlar”;
 • Livia NICURIUC, gr. AS41R – ,,Victimizarea și agresiunea femeii în familie: studiul de caz”;
 • Simona BURINSCHI, AS21R – ,,Studiu comparativ al abordărilor confesiunilor babtistă și creștin ortodoxă în domeniul violenței în familie”;
 • Crizantema CARAIMAN, specialist pentru problemele familiei și copilului în situație de risc în cadrul DASPF, Bălți, ,,Servicii sociale oferite familiilor defavorizate  supuse violenței în familie – cazul mun. Bălți”;
 • Tatiana ȘARAMET, AS41R -„Mituri și realități cu privire la violența în familie”;
 • Felipa VALENTI, gr. SA21M – „Servicii sociale destinate victimelor violenței în familie – experiența Centrului de criză familială ,,Sotis” din mun. Bălți”;
 • Ana ARMAN, gr. SA21M – „Prevenirea și combaterea violenței față de copii în situație de risc. Experiența Centrului de plasament temporar al copiilor în situație de risc Drumul spre casă”;
 • Rodica GHINCUL, gr. AS11R – „Specificul conlucării serviciilor medicale și sociale în prevenirea și combaterea violenței în familie”;
 • Iulia LOPATINSCHI, gr. AS11R – „Analiza fenomenului delicvenței juvenile în familiile supuse violenței. Studiu de caz”;
 • Ion AMROS, gr. AS21R – „Abordarea socială a fenomenului violenței în familiile din mediul rural”;
 • Marina ȚURCAN, asistent social la Centrul de criză familială ,,Sotis”, „Rolul asistentului social în procesul de intervenție și soluționarea cazurilor  violență în familie”;
 • Georgeta BUDEANU, gr. AS11R – „Tipuri și forme ale violenței asupra copilului la etapa contemporană”;
 • Alexandru LATCO, AP31Z, Vadim BAJUREAN gr. DR31R -,,Prevenirea și soluționarea violenței împotriva femeii în Republica Moldova”;
 • Mariana FEDICO, gr. AS11R – „Specificul violenței asupra copilului în familia contemporană”;
 • Aliona LEȘANU, gr. AS11R – „Incidența cazurilor de violență asupra femeilor în familie din raionul Drochia”;
 • Valeria GADÎRCA, gr. AS11R – „Studiul fenomenului violenței în familie față de persoanele vârstnice”;
 • Tatiana CERMAC, gr. AS21R – „Factorii declanșatori și favorizanți ai violenței în familie”.

Viitorii și actualii asistenți sociali au scos în evidență subiecte semnificative referitor la prevenirea și combaterea violenței domestice, au adus în discuție urgența implementării măsurilor menite să armonizeze legislația din Moldova cu cea internațională,  au remarcat rolul echipelor multidisciplinare în stoparea și prevenirea fenomenului nominalizat, au împărtășit bune-practici în ceea ce privește protecția victimelor. Participanții au avut ocazia să cunoască exemple concrete, aplicate cu succes, atât măsuri legislative, care să asigure protecția imediată a femeilor și copiilor, cât și rețele și servicii de suport pentru victime.

Evenimentul științific se înscrie în setul de acțiuni dedicat combaterii violenței domestice.

Distribuie acest articol