Forumul Regional Nord „Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie

 în contextul respectării Drepturilor Omului”

În cadrul Campaniei „16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen”, la data de 10 decembrie 2019, în incinta Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a fost organizat Forumul  Regional Nord cu participarea a peste 100 de  persoane din diferite domenii: academic, medicină, drept, ONG-uri, APL-uri, mass-media, juriști, psihologi, reprezentanți ai Inspectoratelor de Poliție, reprezentanți ai Ministerului Apărării, cadre didactice şi studenţi. Forumul Regional a servit drept platformă de dialog pentru discuţie, practici pozitive și provocări legate de implementarea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței pe bază de gen în Republica Moldova, conștientizarea populației cu referire la impactul fenomenului violenței în familie.

Campania internațională „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen” se desfășoară anual în mai multe țări ale lumii, începând cu anul 1991. Tradițional, Campania ia start la 25 noiembrie, Ziua Internaţională de Luptă împotriva Violenţei asupra Femeii, și finalizează la 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului, fiind stabilită conexiunea simbolică între violența împotriva femeilor și drepturile omului. Astfel, se pune în evidență faptul că asemenea acte de violență reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului.

În Republica Moldova, campania este organizată pentru al 19-lea an consecutiv, ziua de 10 decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului a servit prilej pentru o înțelegere mai amplă asupra fenomenului violenței în familie ca încălcare a drepturilor omului.

Scopul evenimentului constă în fortificarea dialogului intersectorial întru prevenirea și combaterea violenței în familie în Regiunea de Nord a Republicii Moldova.

În cadrul Forumului au fost utilizate diverse forme de lucru:

  • Panel de discuții cu speakeri invitați din diferite sectoare;
  • Lucru în 5 grupuri – secţiuni.

Lucrul în grupuri s-a focusat pe propuneri concrete, având ca puncte de reper Obiectivele generale ale Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru anii 2018-2023.

În cadrul secţiunii „Drepturile omului – perspectivă interdisciplinară” au participat studenți de la specialitățile: Asistență socială, Istorie și educație civică, Drept, Finanțe și bănci, Administrație publică, Business și administrare; precum şi masteranzi de la programele de master: Politici pentru familie şi copil, Supervizarea în asistenţă socială, Drepturile omului. Comunicările abordate au accentuat importanța respectării și gradul de încălcare a drepturilor omului, în special a copilului, femeii, persoanelor cu CES, consumatorilor, contribuabililor, deţinuţilor.

Evenimentul a fost organizat de AO „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane” în colaborare cu Gender-Centru, Platforma pentru Egalitate de Gen, Coaliția Națională „Viață fară Violență în Familie”, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială al Facultăţii de drept şi ştiinţe sociale (Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi) cu suportul UN Women Moldova și finanțat de Suedia.

Distribuie acest articol