ReSTART: Sesiunea nr. 4 de ghidare și consiliere în carieră a masteranzilor

În data de 21 decembrie 2019, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), a fost organizată a patra sesiune de ghidare și consiliere în carieră a studenților masteranzi de la specialitatea Managementul administrației publice.

 În cadrul sesiunii masteranzii au participat la elaborarea planurilor de dezvoltare personală în carieră, au realizat analiza SWOT al abilităților și competențelor lor profesionale, au indicat posibilitățile de dezvoltare personală profesională oferite de businessul local, piața forței de muncă și societate, precum și amenințările existente la nivel micro și macroeconomic.

În rezultatul sesiunii au fost elaborate 17 Planuri de ghidare în carieră în care masteranzii facultății de Drept și Științe Sociale au indicat soluțiile de depășire a amenințărilor  și riscurilor existente în creșterea și dezvoltarea lor profesională.

La moment, în cadrul proiectului ReSTART, au fost realizate în total 48 de Planuri de orientare în carieră, iar peste 50 de  masteranzi au beneficiat de consiliere în dezvoltarea profesională.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici

ReSTART: Fourth Career Guidance and Counseling Session

for Master Students

The Fourth Career Guidance and Counseling Session for Master Students from the Management of Public Administration Specialty was organized on the 21th of December 2019, within the RESTART Project (No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA).

During the session the Master students participated in the elaboration of personal career development plans, carried out the SWOT analysis of their skills and professional competences, indicated the possibilities for personal professional development offered by the local business, the labor market and the society, as well as the threats existing at micro and macroeconomic levels. As a result, 17 Career Guidance Plans were developed in which the Master students indicated possible solutions for overcoming the existing threats and risks in business and professional development.

At the moment, under the ReSTART project, a total of 48 Career Guidance Plans were completed and more than fifty master students benefited from local entrepreneurship advice based on successful practices.

More details about the ReSTART project as well as the planned activities can be found on the official website of the project: http://www.restart-eu.upb.ro/

The pictures from the event can be viewed here

 

 

 

Distribuie acest articol